Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunță concurs pentru angajarea unui/ei Director/Directoare de Programe, care va avea drept atribuții principale un set de sarcini ce țin de cercetare și analiză, advocacy, activități de instruire, precum și reprezentare. Angajarea se va face în baza unui contract pe termen nedeterminat, echipa CRJM încurajând candidații/candidatele calificați/te să participe la concurs.

 

Una dintre cerințele de bază față de candidați/candidate sunt studiile universitare în domeniul dreptului, iar studiile și/sau programele de instruire internaționale vor constitui un avantaj. Cunoștințele solide în domenii precum justiție, anticorupție și integritate, drepturile omului și societate civilă, cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză sau a altor limbi de circulație internațională la fel se numără printre cerințele indicate în termenii de referință. Candidații/candidatele vor trebui să dea dovadă de abilități și aptitudini precum responsabilitate, atenție la detalii, creativitate, dedicație, capacitate de a lucra atât independent, cât și în echipă etc. Fișa de post pentru funcția de Director/Directoare de Programe este disponibilă aici.

 

Persoanele care corespund cerințelor detaliate, indicate în termenii de referință disponibili prin accesarea link-ului de la începutul acestui anunț, sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință, până la 24 iulie 2024, ora 23:59, la adresa: applications@crjm.org.

 

Selectarea va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu.  Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă. Fiecare candidat va fi informat în scris despre decizia luată în privința sa.

 

Doar candidații preselectați vor fi invitați pentru proba scrisă și interviu.

 

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite sau candidații nu vor corespunde cerințelor sale.

 

CRJM este o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare, monitorizare și advocacy. Echipa CRJM promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamentele discriminatorii, consolidând astfel capacitatea organizațională. Toate persoanele calificate sunt încurajate să aplice. Nu tratăm diferit persoanele în funcție de etnie, gen, religie, orientare sexuală, dizabilitate, culoarea pielii, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE