Termeni și Condiții

1.         Introducere

În scopul susținerii activităților sale, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) poate colecta fonduri prin intermediul mai multor instrumente, inclusiv E-commerce, disponibile pe site-ul web crjm.org. Utilizarea acestor instrumente implică acceptarea prezentelor termeni și condiții.

 

Prin donații către CRJM contribuiți direct la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, misiunea noastră fiind de a promova justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanisme anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă.

 

2.         Noțiuni generale

Site-ul web crjm.org, numit în continuare „Site”, este administrat de A.O.  „Centrul de Resurse Juridice”, cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Alexei Șciusev 33, cod fiscal 1010620008129.

 

Orice persoană fizică sau juridică care alege să susțină prin donații activitatea CRJM, acționează în calitate de donator. În acest sens, poate fi necesară procesarea cardului sau a altor instrumente de plată online (conturi sau portofele electronice) deținute de donator.

 

Atunci când o persoană face o donație, apare un acord nescris cu CRJM, care va fi beneficiarul acestei donații. Prezentele prevederi guvernează activitatea ambelor părți ale acordului și sunt prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova cu privire la donații.

 

3.         Obligații

CRJM are obligația de a asigura buna funcționare a platformei de donații și de a utiliza fondurile colectate conform scopurilor statutare. De asemenea, CRJM se obligă să informeze donatorii despre utilizarea fondurilor, la solicitarea acestora.

 

De cealaltă parte, donatorii au obligația să utilizeze mijloace financiare legale. CRJM nu va accepta donații care provin din activități ilicite și/sau de la persoane condamnate penal. În cazul identificării unor asemenea cazuri, donațiile vor fi restituite.

 

4.         Confidențialitatea informațiilor

Datele introduse pe site vor fi utilizate doar în scopul facilitării donațiilor. CRJM nu va utiliza informațiile în alte scopuri, decât cele declarate. Datele oferite de donator nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice sau instituții, decât în cazul în care sunt solicitate justificat de autoritățile în drept să verifice tranzacțiile sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

 

5.         Donațiile

Pe site-ul CRJM donațiile sunt procesate prin intermediul serviciului PayNet, utilizând cardurile Mastercard sau Visa. În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide, atunci conversia va avea loc conform regulilor emitentului cardului.

 

Valoarea donației selectată reprezintă costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară. Banii donați vor ajunge în contul Asociației, care are un contract cu procesatorul de plăți.

 

Totodată, CRJM acceptă donații prin intermediul platformelor PayPal și Patreon, care prelucrează și gestionează individual aceste donații. Accesul CRJM la datele livrate pe aceste platforme poate fi limitat, conform politicilor de confidențialitate a platformelor respective.

 

De asemenea, pot fi efectuate donații prin depunerea mijloacelor bănești la sediile băncilor sau alte instituții care procesează plăți, utilizând datele bancare ale organizației.

 

6.         Desemnarea procentuală

Susținerea activităților CRJM poate avea loc și prin intermediul Mecanismului 2%. Acesta presupune desemnarea a 2% din impozitul pe venit, care deja este achitat în Bugetul de Stat. Procedura respectivă nu reprezintă o donație în sine și nu include costuri suplimentare.

 

Pentru desemnarea procentuală este necesară doar indicarea codului fiscal al CRJM –  1010620008129 – în declarația anuală cu privire la impozitul pe venit. Desemnarea procentuală este anonimă.

 

7.         Politica de returnare a donațiilor

Donațiile pot fi returnate în termen de 30 de zile calendaristice în baza unei solicitări în mod expres din partea donatorului. Acesta va expedia o cerere scrisă către CRJM în care va indica detaliile donației, atașând dovada viramentului prin intermediul platformei E-commerce, conectată la site-ul nostru web.

 

Organizația va returna donațiile care provin de la persoane care sunt cercetate penal sau ispășesc pedeapsa pentru activități ilicite.

 

8.         Dispute și conflicte

Tentativele de acces neautorizat pe platforma E-commerce și încercările de fraudă vor fi raportate autorităților competente. Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate în urma donațiilor vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, disputa va fi soluționată în instanțele de judecată din Republica Moldova.

 

Termenii și condițiile generale sunt considerate a fi cunoscute și acceptate de către donator în momentul efectuării donației. CRJM își rezervă dreptul de a ajusta prezentele condiții în scopul facilitării donațiilor sau pentru a racorda procedurile în conformitate cu legislația în vigoare fără aviz prealabil.

 

9.         Durata

Prevederile din acest document au termen nedeterminat și intră în vigoare din momentul publicării.