Prezentarea CRJM

Suntem o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare, monitorizare și advocacy. Ne-am constituit în anul 2010 și acționăm prin analiza și promovarea politicilor publice, monitorizarea justiției, reacții la decizii periculoase cu impact sistemic, informarea și sensibilizarea societății și a partenerilor de dezvoltare, litigare strategică, instruiri și alte activități de abilitare.

 

Scopul nostru este să construim o democrație autentică în Republica Moldova. Credem că noi, toți cetățenii Republicii Moldova, putem trăi mai bine dacă sistemul judiciar împarte dreptatea și nu oferă privilegii, dacă faptele de corupție sunt pedepsite conform legii, dacă drepturile individuale sunt respectate în orice circumstanțe, dacă accesul la funcții publice, în magistratură și în administrație se face pe merite și nu pe interese. Construim statul de drept din interior, prin monitorizări, analize, reacții, soluții concrete care îmbunătățesc cadrul legislativ, practica judiciară, situația societății civile și drepturile omului. 

Misiunea CRJM
Promovăm justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanisme anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă și democrație.

În aceste domenii identificăm problemele cu impact sistemic, propunem soluții, le aducem pe agenda publică, reacționăm la abuzuri și mobilizăm parteneri pentru schimbări în bine.

Valorile CRJM
Credem în democrație, statul de drept, respectarea drepturilor omului și valorile unei societăți deschise.

Viziunea CRJM
Trăim într-o țară democratică și prosperă în care oamenii sunt liberi și responsabili, trăiesc în siguranță, au oportunități egale, sunt protejați de lege, au încredere în justiție și în viitor.