Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la agențiile media din Republica Moldova pentru a realiza o campanie de promovare a mecanismului de desemnare procentuală. Mecanismul 2% este o formă de susținere indirectă oferită de stat sectorului non-guvernamental și reprezintă o oportunitate prin care cei care plătesc impozite participă la gestionarea banilor publici, spunându-i statului ce să facă și încotro să direcționeze 2% din impozitul său pe venit.

Campania de promovare a mecanismului 2% va fi realizată în cadrul proiectului Regional Technical Assistance to Build Civil Society Capacities, EaP, implementat cu sprijinul Uniunii Europene de către GDSI Limited în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova.

CRJM este o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare, monitorizare și advocacy. CRJM promovează justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanismele anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă și democrație.  În aceste domenii noi identificăm problemele cu impact sistemic, propunem soluții, le aducem pe agenda publică,  reacționăm la abuzuri și mobilizăm parteneri pentru schimbări în bine.

Compania/ile selectată/e va/vor presta serviciile contractate în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți în perioada martie – aprilie 2023.    

Sarcina tehnică față de Prestator

Compania/ile selectată/e va/vor asigura următoarele livrabile:

 • Lot 1 – Promovarea mecanismului 2% prin difuzarea spoturilor sociale la posturi TV și radio
 1. Promovarea spotului video elaborat de beneficiar (în română și subtitrat în rusă) cu durata de aproximativ 45 sec., la minim 2 posturi TV (cel puțin 1 post cu acoperire națională și 1-2 posturi cu acoperire regională) – minim 60 de apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și minim 1 difuzare în off-time, în perioada martie-aprilie 2023.
 1. Promovarea spotului audio (în română și rusă) cu durata de 30 sec., la minim 2 posturi radio (cel puțin 1 post cu acoperire națională), minim 60 de apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada martie-aprilie 2023.
 • Lot 2 – Promovarea mecanismului 2% în mediul online. Promovarea unui spot video social elaborat de beneficiar privind mecanismul 2% cu durata de 45 sec (în limba română și subtitrat în rusă):
 1. Pe rețelele de socializare:
  • Facebook (minim 100 000 de vizualizări);
  • Instagram (minim 100 000 de vizualizări);
  • YouTube (număr de vizualizări propus de agenție;
  • Alte platforme/surse media online, la sugestia agenției (minim 100 000 de vizualizări în total).

 2. Plasarea directă a unui banner electronic elaborat de beneficiar, disponibil în limbile română și rusă, pe www.civic.md și cel puțin 7 portaluri online/platforme relevante, cu acoperire la nivel  național și regional, orientate spre publicul vorbitor de limba română și limba rusă (de exemplu, Newsmaker.md, Point.md, Ungheni.md, Stiri.md ș.a.)

 3. Promovarea prin Google Ads.

Serviciile de promovarea menționate sub Lotul 2 vor fi prestate în perioada martie-aprilie 2023, iar livrarea reclamei se va face exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.

Indicatorii de mai sus nu au caracter obligatoriu. Numărul de apariții, difuzări și numărul de surse media solicitate ar putea fi modificat în funcție de costuri / buget  disponibil și necesități.

Oferta de participare la concurs

Oferta urmează să fie datată și semnată de către agenția ofertantă și expediată prin e-mail la: applications@crjm.org până la data de 23 februarie 2023, ora 15.00 și va include:

 1. Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei.

 2. O scrisoare de intenție în care se va menționa:
  • prezentarea generală a agenției;
  • o listă scurtă a clienților anteriori (minim 3);
  • numărul preliminar de persoane care vor fi abordate prin intermediul campaniei de promovare, inclusiv platformele / sursele media online folosite.

 3. Planul media de implementare a campaniei de promovare (max. 1 pagină).

 4. Oferta financiară (completată în conformitate cu Modelul Excel). Prețurile vor fi indicate în EURO, inclusiv TVA, pentru fiecare poziție separat. Compararea ofertelor financiare se va face în EURO. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Ofertele pentru promovări în mediul online vor indica expres bugetul destinat spre achitarea pe platformele de promovare și comisionul prestatorului. Ofertele financiare prezentate în cadrul prezentului concurs vor fi ajustate pentru implementarea unei companii sociale.

 5. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), agenția se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului. Companiile ofertante pot să participe în concurs pentru unul sau ambele loturi menționate mai sus.

Descrierea completă a Termenilor de Referință este disponibilă pe acest link.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la oferta selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE