Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. 

  

Scopul concursului: 

CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea redactorilor (persoane fizice și/sau juridice) care vor presta, în perioada aprilie 2022 – aprilie 2024, servicii de redactare a materialelor elaborate / traduse de CRJM cu specific juridic în limbile: 

 1. Engleză; 
 2. Rusă.  

Volumul estimativ al materialelor de redactat este de: 

 1. Engleză – 300 de pagini pe an; 
  Rusă – 150 de pagini pe an. 

 Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații.

 

Oferta de participare la concurs  
Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa applications@crjm.org până pe 5 aprilie 2022, ora 23:59 și va include:  

 1. Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web) sau Nume, Prenume și datele de contact ale persoanei fizice;

  Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de efectuarea redactărilor și anexând CV-ul acesteia) și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică, care să confirme experiența de redactare a textelor cu specific juridic;  

 1. Două exemple relevante de lucrări redactate anterior, în particular redactări ale textelor cu specific juridic (lucrările pot fi expediate electronic, pe suport de hârtie sau indicând link-ul unde pot fi accesate acestea); 
 1. Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină (1800 de caractere fără spații) pentru persoane fizice și prețul inclusiv TVA pentru persoanele juridice. Oferta financiară trebuie să includă și tariful pentru prestarea serviciilor în regim de urgență.  

De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.  

Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor; 

 1. Termenul de realizare a redactării (pagini per zi); 
 1. Referințele de la alți beneficiari ai lucrărilor redactate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt; 
 1. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă. 

 

Evaluarea și criteriile de selecție 


Etapa 1:  Evaluarea formală 

La prima etapă toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință. Evaluare formală este efectuată de către Directorul Serviciului Administrativ și Asistentul Administrativ.   

Etapa 2:  

 1. Evaluarea preliminară a ofertei tehnice   

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:  

 

Criteriu de evaluare Punctaj 
Expertiza relevantă, dovedită prin CV actualizat  35 
Termeni și condiții de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj) 20 
Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu, fără pauze mai mari de 1 an în ultimii 2 ani) 15 
Prezentarea lucrărilor cu specific juridic realizate anterior   20 
Referințe (portofoliul de clienți)  10 
TOTAL – oferta tehnică 100 

 

Ofertele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea preliminară a ofertelor tehnice vor fi calificate pentru proba scrisă.  

 

 1. Proba scrisă 

La proba scrisă, fiecare ofertant calificat va realiza sarcina de redactare a unui text pentru limba la care a aplicat. Se vor acorda punctaje de la 0 la 100 și se va face o medie a notelor pentru fiecare ofertant. 

Punctajul final pentru evaluarea ofertei tehnice va constitui media punctajelor de la evaluare preliminară și proba scrisă.  

Ofertele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea ofertelor tehnice vor fi calificate pentru evaluare ofertei financiare.  

 

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare 
Toate ofertele care au acumulat minim 75 puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către ofertanți trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate.

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100.  

 

Concluzia evaluării ofertelor:
La determinarea punctajelor finale, scorul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 80%, iar pentru oferta financiară – 20%, astfel Punctajul Final = Scor oferta tehnică*0,80 + scor oferta financiară*0,20. 

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

 Ofertanții pot participa pentru serviciile de redactare pentru una sau mai multe limbi, indicate mai sus. 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601 sau la adresa de e-mail: alina.frimu@crjm.org;

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/nicio candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.  

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE