Concurs pentru selectarea unei companii/persoane fizice în vederea achiziției serviciilor de traducere simultană

 

TERMENE DE REFERINȚĂ

 

 

I. Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. 

II. Scopul concursului:

CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor, persoane fizice și juridice, care vor presta, în perioada iunie 2021 – iunie 2023, servicii de traducere simultană în cadrul evenimentelor publice de lansare a studiilor și rapoartelor sale, precum și alte activități ale Asociației pentru perechile de limbi:  

 1. română-engleză-română
 2. română-franceză-română

Persoana fizică și/sau juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada iunie 2021 – iunie 2023.

III. Criteriile de selecție:

 • Experiența profesională (studii superioare de specialitate și experiența în traducerea simultană cu specific juridic constituie un avantaj);
 • Reputația profesională;
 • Oferta financiară.

Oferta trebuie să fie semnată  de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la applications@crjm.org până pe 30 mai 2021.

 Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor date:

 • Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web) sau Nume, Prenume și datele de contact ale persoanei fizice;
 • Copia certificatului de înregistrare / Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de ASP pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de executarea traducerii simultane și anexând CV-ul acesteia) sau CV-ul actualizat al candidatului/tei pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere simultană cu specific juridic;
 • Referințe la cel puțin trei evenimentele unde a fost prestat serviciul de traducere simultană. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, Vă rugăm să menționați expres acest fapt;
 • Oferta financiară cu indicarea prețului per oră în MDL, completată după modelul atașat la prezenta solicitare de oferte. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per oră, iar persoanele juridice vor indica prețul per oră, inclusiv TVA.

  De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;  

 • Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu conducerea Asociației (președintele și/sau Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

 

Persoana fizică/juridică poate participa la concurs  pentru una sau ambele perechi de limbi, indicate mai sus.

Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

 

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie/persoană fizică în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.