Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) extinde termenul până la care companiile de transport pasageri pot depune ofertele pentru un contract de doi ani, perioada iunie 2022-mai 2024.

Noul termen limită pentru depunerea dosarelor este 12 iunie 2022, ora 23:59. Toate ofertele vor fi expediate la adresa de email applications@crjm.org.

Persoana sau persoanele juridice trebuie să poată oferi serviciile de transport pe tot teritoriul Republicii Moldova conform condițiilor indicate mai jos.

Compania/ile selectată/e vor presta servicii de transport pasageri de următorul tip:

  • Transport individual – până la 4 locuri;
  • Transport de grup restrâns – 5-20 locuri;
  • Transport de grup mare – de la 25 locuri.

Toate tipurile de transport vor fi prestate atât în raza municipiului Chișinău, cât și în afara acestuia, însă fără deplasări peste hotarele Republicii Moldova.

Adițional la costurile de transport, companiile sunt rugate să prezinte și tarifele pentru timpul de staționare și așteptare.

Aplicanții pot depune dosarele pentru unul sau mai multe tipuri de servicii dintre cele menționate mai sus.

Dosarele vor fi expediate electronic la adresa applications@crjm.org până la data de 12 iunie 2022ora 23:59 și trebuie să includă date despre companie, de la nume complet la recomandări și portofoliu, plus oferta financiară completată după modelul atașat, în format EXCEL cu indicarea prețului în MDL per km, pentru fiecare poziție separat, termenele de prestare și condițiile de achitare. 

Termenii și condițiile concursului pot fi accesate la acest link.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile și/sau persoanele fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE