1. Prezentare generală

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare, monitorizare și advocacy. CRJM promovează justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanismele anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă și democrație. În aceste domenii noi identificăm problemele cu impact sistemic, propunem soluții, le aducem pe agenda publică, reacționăm la abuzuri și mobilizăm parteneri pentru schimbări în bine.

  1. Scopul concursului

CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de machetare și/sau design grafic (inclusiv gif-uri, gifografice etc.) pentru produsele realizate de CRJM. Persoanele fizice și/sau juridice selectate vor presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în baza unui contract de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada noiembrie 2023 – decembrie 2026 (3 ani).

  • Oferta de participare la concurs

Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa applications@crjm.org până pe 15 noiembrie 2023, ora 11:00, și va include pachetul de documente indicat în termenii de referință.

  1. Evaluarea și criteriile de selecție

Etapa 1: Evaluarea formală

La prima etapă, toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință.

 

Etapa 2: Evaluarea preliminară a ofertei tehnice 

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:

 

Criteriu de evaluare

Punctaj

Experiența ofertantului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu)

30

Portofoliul ofertantului (creativitatea și originalitatea în crearea conceptelor de design)

35

Termeni și condiții de realizare (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj)

20

Reputația ofertantului (indicarea a minim 2 referințe)

15

TOTAL – oferta tehnică

100


Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Toate ofertele care au acumulat cel puțin 70 de puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către ofertanți trebuie să fie unul competitiv, cu respectarea raportului preț-calitate.

 

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) * 100.

 

Concluzia evaluării ofertelor:

La determinarea punctajelor finale, scorul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 80%, iar pentru oferta financiară – 20%, astfel Punctajul Final = Scor oferta tehnică * 0,80 + scor oferta financiară * 0,20.

 

Persoanele pot participa la concurs pentru unul sau ambele tipuri de servicii indicate mai sus (machetare și/sau design grafic).

 

Toți ofertanții, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania/persoana fizică selectată după finalizarea procesului de selectare.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 102 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

 

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie/persoană fizică în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE