Centrul de Resurse Juridice din Moldova a efectuat o analiză a activității Consiliului de Integritate (CI) în primii 5 ani de la creare. Cercetarea evidențiază mai multe disensiuni între membrii Consiliului și conducerea Autorității Naționale de Integritate (ANI) și constată exercitarea incompletă a atribuțiilor prevăzute de lege. De asemenea, raportul vine și cu o serie de recomandări menite să îmbunătățească activitatea Consiliului.

 

Printre concluziile raportului regăsim:

  • Primii 5 ani de activitate a Consiliului de Integritate al ANI au fost marcați de disensiuni și lipsă de cooperare; 
  • Doar 26 din cei 46 de inspectori de integritate au fost recrutați în primii ani de activitate ai Consiliului

Chiar dacă membrii Consiliului de Integritate sunt numiți pe un termen de 5 ani, în perioada analizată (1 august 2016 – 31 decembrie 2021), componența Consiliului a fost modificată frecvent, intervenind șase cereri de demisie. Mai mult, de la sfârșitul lunii septembrie 2021, CI a devenit nefuncțional, iar activitatea acestuia a fost suspendată.

Printre cauzele acestei instabilități se numără schimbările de ordin politic, lipsa de interes de a activa în cadrul acestui organ, dar și nerespectarea termenelor de către autoritățile responsabile de desemnarea membrilor în cadrul Consiliului.

 

În perioada de monitorizare, Consiliul a inițiat și a promovat mai multe documente necesare instituționalizării ANI. Totuși, procesul de selectare a conducerii ANI a fost tergiversat și a durat aproape un an, iar selectarea inspectorilor de integritate este și mai anevoioasă – doar 26 din cei 46 de inspectori au fost recrutați.

 

Consiliul nu a fost eficient în promovarea unor îmbunătățiri în domeniul integrității, în a reacționa la inițiativele legislative primejdioase pentru funcționarea ANI și nici în promovarea imaginii ANI. În același timp, Consiliul nu a dispus nicio verificare veridică a averilor conducerii ANI și nici a inspectorilor de integritate, deoarece, în practică, nu are acces la registrele de stat.

Autorul cercetării, consilierul juridic al CRJM, Daniel Goinic, remarcă faptul că lipsa unui secretariat permanent al Consiliului de Integritate, de asemenea, a afectat substanțial eficiența acestuia.

„La moment, o singură persoană activează în secretariatul Consiliului cu o normă de muncă de 80%, care se ocupă de chestiuni administrative. Propunerea noastră este ca, pe lângă această persoană, să mai fie încadrat cel puțin un jurist care să faciliteze elaborarea actelor necesare activității Consiliului”,a declarat Daniel Goinic.

La evenimentul de prezentare a raportului a participat și președinta ANI, Rodica Antoci, care a subscris sub mai multe probleme identificate în raportul CRJM și a exprimat speranța ca noua structură și componență a Consiliulului, alături de ANI, să livreze mai multe rezultate pe care le așteaptă societatea.

„Vom depune maxim efort cu noii membri ai Consiliului de Integritate pentru ca recomandările acestui studiu, dar și a partenerilor de dezvoltare să fie aplicate și, într-un termen restrâns, să dovedim că suntem o instituție consolidată și eficientă în Republica Moldova”, a declarat Rodica Antoci.

Secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a subliniat importanța acestui studiu pentru instituțiile responsabile de verificarea integrității în Republica Moldova, menționând că ultimele modificări legislative creează toate premizele ca problemele identificate să fie depășite cât mai curând.

„Este inadmisibil ca problemele ce țin de lipsa adoptării Strategiei ANI, de cadrele lipsă să persiste”, a declarat Veronica Mihailov-Moraru, adăugând că, din partea Ministerului Justiției, sunt depuse toate efoturile pentru a asigura eficiența Consiliului și a ANI, implicit.

Raportul „Activitatea Consiliului de Integritate (1 august 2016 – 31 decembrie 2021)” reprezintă o incursiune succintă în istoricul organizării și funcționării Consiliului. Scopul nu este de a critica activitatea acestuia, dar mai degrabă de a clarifica aspectele care țin de transparența și eficiența Consiliului, care nu au reușit a fi puse în funcțiune pe deplin sau din care pot fi extrase „lecții” pentru noii membri, care își vor începe activitatea în curând.

 

La această etapă, proiectul cercetării este propus spre consultare publică. Comentariile și sugestiile legate de studiu pot fi expediate până pe 4 martie 2022 pe adresa electronică daniel.goinic@crjm.org. Ulterior, studiul va fi publicat și expediat tuturor persoanelor interesate.

 

Ulterior, studiul va fi publicat și expediat tuturor persoanelor interesate.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE