Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), în cadrul inițiativei #ThinkTanks4EUMembership și în cooperare cu Fundația  „Friedrich Ebert” în Republica Moldova, au elaborat primul raport alternativ de realizare a Planului de Acțiuni pentru implementarea celor nouă recomandări ale Comisiei Europene în contextul cererii de aderare a Republicii Moldova la UE.

 

Raportul #MoldovaEUCandidateCheck reflectă principalele constatări privind progresele, restanțele și prioritățile recomandate pentru fiecare din cele 9 angajamente asumate de Republica Moldova. Documentul este rezultatul unui exercițiu independent de monitorizare și evaluare a implementării Planului de acțiuni, aprobat de Comisia Națională pentru Integrare Europeană, în perioada 1 iulie 2022 – 31 martie 2023, și are la baza o metodologie axată pe evaluarea cantitativă și calitativă.

 

Experții celor trei organizații apreciază că media generală pentru gradul de implementare a celor nouă angajamente este de 3,8 din 5 puncte posibile. Din cele 60 de acțiuni asumate de autorități în Planul de Acțiuni conexe celor 9 angajamente, doar 14 acțiuni (23,33%) au fost implementate fără carențe, 21 de acțiuni (35%) au fost implementate cu unele rezerve, 23 acțiuni (38,33%) au fost inițiate și sunt în proces de implementare, iar 2 acțiuni (3,33%) nu au fost inițiate.

 

Potrivit autorilor, cel mai bun calificativ – 4,66 puncte – este atribuit reformei ce vizează gestionarea finanțelor publice (Angajamentul 7), unde majoritatea acțiunilor au fost îndeplinite.

 

Reforma justiției (Angajamentul 1), implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneția (Angajamentul 2), reforma administrației publice (Angajamentul 6) și protecția drepturilor omului (Angajamentul 9) au fost evaluate cu câte 4 puncte din 5, ceea ce înseamnă că majoritatea acțiunilor planificate au fost implementate cu unele rezerve sau sunt în proces de implementare.

 

În același timp, combaterea criminalității organizate (Angajamentul 5) a fost evaluată cu 3,85 puncte, iar combaterea corupției (Angajamentul 3) – cu 3,55 puncte. Aceste calificative denotă faptul că acțiunile planificate au fost inițiate, însă nu au fost finalizate până în momentul evaluării.

 

Cele mai mari restanțe sunt înregistrate în domeniul de-oligarhizării (Angajamentul 4), care a fost evaluat cu 3,3 puncte din 5 și cooperarea cu societatea civilă (Angajamentul 8), care a fost evaluat de experți cu 2,8 puncte, având în vedere acțiunile planificate.

 

Rezultatele exercițiului de monitorizare reflectate în Tabelul de Monitorizare sunt disponibile online pe aici, iar Raportul #MoldovaEUCandidateCheck este disponibil în limba română pe acest link și în limba engleză pe acest link.

 

Proiectul Tabelului de Monitorizare și al Raportului au fost supuse revizuirii inter pares de către echipa de autori, precum și revizuirii externe în cadrul reuniunilor de consultare organizate în perioada lunii martie și începutul lunii aprilie 2023, cu participarea autorităților naționale relevante și reprezentanților societății civile. Versiunea finală a Raportului a fost definitivată luând în considerație rezultatele reuniunilor consultative.

 

În iulie 2023, evaluările reflectate în Raportul nr. 1 și Tabelul de Monitorizare vor fi revizuite și actualizate pentru a reflecta evaluările finale, având în vedere că termenul limită de îndeplinirea a celor 9 angajamente este iunie 2023, atunci când Comisia Europeană va iniția elaborarea primului Raport în cadrul Pachetului de Extindere al UE, care va fi publicat în toamna anului curent.

 

Reamintim că, la 23 iunie 2022, Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Decizia UE s-a bazat pe avizul favorabil al Comisiei Europene, după evaluarea chestionarului completat, în contextul cererii de aderare depuse de Republica Moldova în martie 2022.

 

În aprilie 2022, a fost creată Comisia Națională pentru Integrare Europeană (CNIE), condusă de Președintele Republicii Moldova – o platformă incluzivă care reunește membri ai Guvernului, parlamentari, reprezentanți ai societății civile și ai autorităților locale și care asigură coordonarea strategică a procesului de integrare europeană. La 4 august 2022, CNIE a aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la UE.

Raportul este elaborat în cadrul proiectului „Moldova-EU Candidate Check: 9 pași spre deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană” implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert” (FES).
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE