Măsurile întreprinse de Republica Moldova în vederea executării cauzei Ozdil și alții vor fi din nou examinate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada 11-13 iunie 2024. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că reținerea și „îndepărtarea” cetățenilor turci de pe teritoriul Moldovei în septembrie 2018 a fost contrară dreptului la libertate și la viața privată. Moldova a încălcat toate garanţiile legale oferite de dreptul internațional și național când a „îndepărtat” cetățenii turci din țară.

 

Recent, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Asociația Promo-LEX au transmis a patra lor comunicare către Comitetul de Miniștri privind măsurile întreprinse de autorități.

 

Organizațiile au constatat că, deși cetățenii turci au fost eliberați din penitenciarele din Turcia, ei nu pot părăsi țara pe motiv că autoritățile turce le-au refuzat eliberarea de pașapoarte. Încă în 2022, Comitetul de Miniștri a recomandat autorităților naționale aducerea în Moldova a cetățenilor turci pentru ispășirea pedepsei aplicate în Turcia, însă nu s-au întreprins măsuri serioase în acest sens. Investigațiile penale contra oficialilor implicați în „îndepărtarea” cetățenilor turci sunt tergiversate. De asemenea, sancțiunea aplicată de judecători unicei persoane trase la răspundere, fostului director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), a fost aproape de sancțiunea minimă, iar dosarul acestuia a fost secretizat, îngrădind dreptul victimelor de a participa în proces. Deși, în 2023, a fost adoptată o nouă legislație privind activitatea SIS, mecanismul de control parlamentar asupra activității acestuia nu a fost îmbunătățit substanțial.

 

CRJM și Promo-LEX au îndemnat Comitetul de Miniștri să solicite autorităților moldovenești:

  • Facilitarea, prin canale diplomatice și legale, a întoarcerii cetățenilor turci în Moldova și acordarea de azil celor doi cetățeni turci care încă nu au acest statut.
  • Efectuarea unei investigații adecvate, informarea victimelor cu privire la progresul anchetei și sancționarea tuturor funcționarilor de rang înalt implicați în transferul extralegal, cu implicarea reclamanților sau a rudelor acestora care o solicită.
  • Îmbunătățirea mecanismului parlamentar de supraveghere a acțiunilor și competențelor SIS, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția.
  • Introducerea unui mecanism legal eficient de desecretizare a informațiilor esențiale, care să nu poată fi influențat în niciun fel de persoanele implicate în încălcările drepturilor omului.

 

De asemenea, organizațiile au solicitat ca Comitetul de Miniștri să continue supravegherea executării cauzei Ozdil și alții sub procedură avansată.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE