La 12 septembrie 2023 se împlinesc 26 de ani de când Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) examinează plângerile depuse împotriva Republicii Moldova. În context, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a sintetizat într-un document toate încălcările comise de țara noastră, trecând în revistă tipurile de violări și hotărârile de condamnare a Republicii Moldova.

În total, statul a fost condamnat de 590 de ori în urma constatării a 764 de violări ale drepturilor omului. Cele mai multe constatări vizează încălcarea dreptului la un proces echitabil. Autoritățile Republicii Moldova au admis de 239 de ori încălcarea acestui drept, protejat de Articolul 6 din Convenție.

Acesta este urmat de încălcarea Articolului 3 din CEDO care prevede interzicerea torturii. Reprezentanții statului au neglijat această prevedere în 180 de cazuri. De asemenea, dreptul la libertate și siguranță a fost încălcat de 113 ori, iar dreptul la un recurs efectiv a fost violat în 65 de cazuri.

„Documentul reprezintă un efort analitic care are scopul de a informa societatea despre necesitatea respectării drepturilor omului, dar și de a spori nivelul de informare a specialiștilor despre cauzele moldovenești la CtEDO. Ne dorim foarte mult ca această culegere de jurisprudență să faciliteze aplicarea standardelor CtEDO la nivel național și să contribuie la prevenirea unor violări similare”, a declarat Daniel Goinic, directorul Programului Drepturile Omului din cadrul CRJM.

Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești disponibile în baza de date HUDOC a Curții. Violările au fost sistematizate într-un tabel, în funcție de articole și tipurile de violări constatate. În tabel, la fiecare categorie, sunt menționate toate hotărârile în care a fost constatată o violare de același tip. Acestea pot fi consultate printr-un click de cei interesați.

Menționăm că, începând cu anul 2010, CRJM a analizat activitatea CtEDO în cauzele moldovenești, elaborând note analitice pentru fiecare an separat.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE