Centrul de Resurse Juridice dorește să achiziționeze servicii de închiriere săli de conferință, cazare și catering atât în Chișinău cât și în apropiere și invită toate părțile interesate să vină cu oferte comerciale până la data de 5 septembrie 2022, ora 23:59.

Cu companiile selectate se vor încheia contracte de prestări servicii pe o perioadă de doi ani (septembrie 2022-septembrie 2024). Volumul estimativ al contractului este de aproximativ 20 evenimente anual, pentru toate formatele de evenimente specificate în termenii și condițiile concursului.

Evenimentele pot include seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru, conferințe de presă, evenimente de lansare a proiectelor și/sau publicațiilor Asociației și altele. Acestea vor fi organizate în stricta conformitate cu cerințele CRJM, conform politicilor interne și regulilor de vizibilitate ale Asociației, care urmează a fi comunicate companiei selectate.

Toate serviciile vor fi prestate în conformitate cu normele impuse pentru respectarea restricțiilor în contextul pandemiei de COVID-19, în funcție de evoluția acesteia.

Companiile selectate vor presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM la fiecare plasare de comandă și în baza contractului de prestare a serviciilor semnat între părți (compania selectată și CRJM).

Oferta de participare la concurs, datată și semnată, va fi expediată prin e-mail la: applications@crjm.org până la data de 5 septembrie 2022, ora 23.59 și va include:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  2. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  3. Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
  4. Oferta financiară va fi completată după modelul atașat, în format Excel, cu indicarea prețului în USD, inclusiv TVA. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate;
  5. Experiența companiei ofertante în ultimii 1-2 ani și portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);
  6. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Termenii și condițiile concursului, cu specificarea cerințelor tehnice pentru fiecare tip de ofertă, pot fi descărcate la linkul următor.

Companiile ofertante pot să depună oferte pentru toate serviciile solicitate sau doar pentru anumite servicii, inclusiv doar pentru un anumit format al evenimentului.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la oferta selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE