Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) Centrul de Resurse Juridice din Moldova dorește să contracteze serviciile unei persoane fizice sau juridice care să se ocupe de mentenanța websiteului crjm.org, costruit pe platforma WordPress.

Pe durata colaborării de 2 ani, iunie 2022-mai 2024, cu persoana juridică/fizică selectată ar putea apărea necesitatea prestării serviciilor de mentenanță tehnică și web design și pentru alte pagini web ale CRJM deja existente (de ex.: www.2procente.info), sau care ar putea fi create pe durata colaborării în vederea realizării obiectivelor strategice ale Asociației.

Sarcinile care ar putea fi prestate în timpul perioadei contractuale sunt, pe de o parte legate direct de mentenanța tehnică a site-ului crjm.org, și anume:

 • Oferirea consultanței privind administrarea site-ului;
 • Dezvoltarea și implementarea de noi funcționalități pentru site-ul existent;
 • Oferirea propunerilor de optimizare a site-ului pentru motoarele de căutare;
 • Oferirea propunerilor de optimizare a funcționalităților site-ului conform tendințelor digitale;
 • Dezvoltarea și implementarea metodelor de stimulare a conversiei;
 • Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);
 • Verificarea periodică și actualizarea site-ului pentru eliminarea breșelor de securitate;
 • Depanarea imediată a erorilor de funcționare ale site-ului, în maxim 24 de ore de la semnalarea disfuncționalității/ erorii, în scris, prin email sau alte mijloace de comunicare online;
 • Alte servicii tehnice cu privire la site.
 • Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini și re-design pentru cele existente, conform necesităților curente;
 • Elaborarea web bannerelor;
 • Alte responsabilități specifice activității de web design.

Și pe de altă parte, legate de servicii de WEB design:

 • Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini și re-design pentru cele existente, conform necesităților curente;
 • Elaborarea web bannerelor;
 • Alte responsabilități specifice activității de web design.

Dosarul de aplicare pentru a putea intra în concursul de selectare trebuie să conțină un set de documente care să ateste experiența persoanei fizice/juridice plus oferta financiară care să includă prețul pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră) și indicarea termenilor de executare.

Toți termenii și condițiile pot fi descărcate de pe acest link.

Dosarele de aplicare se vor expedia la adresa applications@crjm.org până la data de 31 mai 2022, ora 23.59.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile și/sau persoanele fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE