CRJM solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova cu scopul de a contracta una sau câteva  companii media care să producă reportaje foto și video, spoturi audio și video, animații și alte produse digitale relevante activității sale, conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada februarie 2022 – ianuarie 2024.  

 

Volumul estimativ al contractului este de aproximativ 15 produse media anual. Materialele multimedia vor fi utilizate de CRJM în scopuri de advocacy, comunicare și informare.

 

Materiale de vizibilitate vor fi elaborate în stricta conformitate cu cerințele CRJM, conform regulilor de identitate vizuală ale Asociației, puse la dispoziția companiei care va fi selectată.

 

I. Sarcina tehnică

Compania media selectată trebuie să dețină toate resursele (tehnice și umane) necesare producției materialelor media și, respectiv, să poată asigura: 

 • Elaborarea în strânsă colaborare cu CRJM a scenariilor și scripturilor de producție media;

 • Înregistrări video și audio de calitate înaltă;

 • Post-producția materialelor video și audio;

 • Prelucrarea fotografiilor;

 • Livrarea în formatul și termenii conveniți a materialelor produse.

Pe durata contractului, compania selectată va livra, la solicitare, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de produse media: 

 • Reportaje video, istorii umane– stil jurnalistic, video narativ, cu deplasare în teren, intervievarea a circa 3-4 persoane, durată de maxim 5 minute; 

 • Vox-populi – compilație video cu durata de circa 2 minute, care include interviuri scurte luate oamenilor în spațiul public și elemente grafice de bază;

 • Spoturi video de campanie– tip promo, cu o durată de până la 2 minute, tip film, pentru a promova un mesaj sau o idee;

 • Animație 2D– video animat cu până la 3 caractere și elemente grafice în mișcare (motion graphic video); 

 • Video explicative sau de prezentare– tip tutorial, cu 1-2 persoane filmate și grafică 2D animată ca element de suport;

 • Spoturi audio de campanie– tip promo, cu o durată de până la 30 de secunde – voce și sound design; 

 • Podcast– audio explicativ-narativ cu o durată de 10 minute, producție audio, sound design;

 • Reportaje foto– imagini captate în cadrul evenimentelor CRJM cu prelucrare și aplicare watermark. 

Companiile pot depune oferta pentru toată gama de produse media solicitate sau doar pentru anumite produse

 

II. Oferta de participare la concurs

Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa applications@crjm.org până pe 6 februarie 2022, ora 23:59 și va include:

 1. Copia certificatului de înregistrare/extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice; 

 2. Datele generale ale companiei (denumirea, date de contact, etc.);

 3. Oferta financiară completată după modelul atașat, în format EXCEL și PDF semnat. Prețul produselor va fi indicat în EURO cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție în parte, cu indicarea termenilor și condițiilor de realizare.  Compararea ofertelor financiare se va face în EURO. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. 

 4. Portofoliul cu prezentarea produselor media similare realizate anterior (în ultimii 3 ani) cu indicarea beneficiarilor serviciilor prestate;

 5. Referințele vor fi înalt apreciate, cu indicarea numelui şi datelor de contact pentru cel puțin două persoane de referință. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.

 6. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

III. Evaluarea și criteriile de selecție


Etapa 1:  Evaluarea formală

La prima etapă toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință. Evaluare formală este efectuată de către Directorul Serviciului Administrativ și Asistentul Administrativ.

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice  

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:

Criteriu de evaluare

Punctaj

Tehnica disponibilă, posibilitatea de a realiza tipurile de produse media solicitate și detaliile incluse despre calitatea produselor finale

35

Termeni și condiții de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj)

20

Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu)

15

Portofoliul ofertantului – produse realizate

20

Referințe (portofoliul de clienți)

10

TOTAL – oferta tehnică

100

Doar ofertele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea ofertelor tehnice vor fi calificate pentru următoarea etapă de evaluare.

 

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Toate ofertele care au acumulat minim 75 puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate.

 

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100.

 

Concluzia evaluării ofertelor:

La determinarea punctajelor finale, scorul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 80%, iar pentru oferta financiară – 20%, astfel Punctajul Final = Scor oferta tehnică*0,80 + scor oferta financiară*0,20.

 

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

 

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

Descarcă Termenii de Referință.

 

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE