Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare, monitorizare și advocacy.

CRJM promovează justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanismele anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă și democrație, prin identificarea problemelor cu impact sistemic în aceste domenii, propunerea de soluții, aducerea acestora pe agenda publică, reacționarea la abuzuri și mobilizarea partenerilor pentru schimbări în bine.

1. Obiectul concursului:

În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte de la companii specializate, având ca scop procurarea următorului  echipament tehnic:

Model și specificații
Laptop  (4 unități)Dell XPS 13 9310 Laptop 13.4″ Full HD Screen, i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD, sau o alternativă Dell XPS cu parametri tehnici similari
Doc stations (4 unități) Dell Docking Station (compatibilă cu modelul de laptop propus)

Această achiziție este efectuată în cadrul proiectelor:

  • „Susținerea eforturilor de integritate și anticorupție prin monitorizare activă de către societatea civilă în Moldova”, cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA /Biroul Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova (INL).
  • ”Dezvoltarea unui sistem de justiție penală mai transparent și mai responsabil, capabil să protejeze eficient drepturile omului”, cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova (FSM).

2. Oferta de participare la concurs

Oferta va fi expediată prin e-mail la: applications@crjm.org până la data de 30 mai 2022, ora 23.59 și va include:

  1. Date generale despre ofertant (denumirea, date de contact, site web, portofoliul de clienți și alte date relevante despre ofertant);
  2. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  3. Oferta tehnică va include parametrii tehnici ai produselor oferite, termene de garanție și condiții de livrare;
  4. Oferta financiară va fi completată după modelul atașat, în format Excel, cu indicarea prețului în USD, inclusiv TVA și cu aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  5. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.

3. Evaluarea și criteriile de selecție

Etapa 1:  Evaluarea formală

La prima etapă toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință. Evaluare formală este efectuată de către Directorul Serviciului Administrativ și Asistentul Administrativ.

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice 

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:

Criteriu de evaluarePunctaj
Produsele incluse în ofertă corespund cu cerințele înaintate40
Disponibilitatea produselor în stoc și posibilitatea de livrare imediată25
Termenele de garanție oferite pentru produse25
Reputația și experiența companiei ofertante (minimum 2 ani de activitate)10
TOTAL – oferta tehnică100

Doar ofertele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea ofertelor tehnice vor fi calificate pentru următoarea etapă de evaluare.

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Toate ofertele care au acumulat minim 75 puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate.

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100.

Concluzia evaluării ofertelor:

La determinarea punctajelor finale, scorul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 80%, iar pentru oferta financiară – 20%, astfel Punctajul Final = Scor oferta tehnică*0,80 + scor oferta financiară*0,20.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la oferta selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE