Centrul de Resurse Juridice din Moldova anunță concurs pentru selectarea persoanelor juridice sau fizice pentru prestarea serviciilor de mentenanță tehnică și web design.

 

Persoana selectată va presta presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract semnat între părți pentru perioada august 2024 – septembrie 2027. 

 

Sarcina tehnică

Solicitările CRJM ce țin de mentenanța tehnică și web design pentru a site-ul organizației (sau alte platforme gestionate sau create de CRJM) vor ține de: 

 • Oferirea consultanței privind administrarea site-ului;
 • Dezvoltarea și implementarea de noi funcționalități pentru site-ul existent;
 • Oferirea propunerilor de optimizare a site-ului pentru motoarele de căutare;
 • Oferirea propunerilor de optimizare a funcționalităților site-ului conform tendințelor digitale;
 • Dezvoltarea și implementarea metodelor de stimulare a conversiei;
 • Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);
 • Verificarea periodică și actualizarea site-ului pentru eliminarea  breșelor de securitate;
 • Depanarea imediată a erorilor de funcționare ale site-ului, în maxim 24 de ore de la semnalarea disfuncționalității/ erorii, în scris, prin email sau alte mijloace de comunicare online;
 • Alte servicii tehnice cu privire la site.

 • Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini și re-design pentru cele existente, conform necesităților curente;
 • Elaborarea web bannerelor;
 • Alte responsabilități specifice activității de web design.

Oferta de participare la concurs

Persoanele interesate de prezentul concurs vor expedia ofertele prin e-mail la adresa applications@crjm.org până pe 31 iulie 2024. Dosarul de participare va include:

 1. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de executarea lucrărilor cu anexarea CV-ului acesteia) sau CV-ul actualizat pentru persoana fizică.
 2. Portofoliul celor mai importante lucrări / clienți din ultimii 3 ani (portofoliul poate fi expediat electronic sau indicând link-ul unde poate fi accesat acesta).
 3. Referințele de la 2 persoane cu care ați colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate.
 4. Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră) și indicarea termenilor de executare. Prețurile vor fi indicate în dolari SUA. Persoanele fizice vor indica prețul NET. Persoanele juridice vor indica prețul, inclusiv TVA. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.
 5. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Evaluarea și criteriile de selecție

La prima etapă, toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință.

 

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. La această etapă, va fi aplicată metoda cumulativă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:

 

Criteriu de evaluare

Punctaj

Experiența ofertantului (portofoliul de lucrări/clienți);

45

Termeni optimi de executare a lucrărilor

20

Disponibilitatea de a presta serviciile în regim de urgență

10

Reputația persoanei juridice / fizice (criteriu analizat în baza referințelor prezentate)

25

Total puncte, oferta tehnică

100

 

Doar ofertele care vor acumula minim 75 de puncte după evaluarea tehnică vor fi calificate pentru următoarea etapă de evaluare.

 

Termenii de referință pentru acest concurs pot fi accesați pe acest link. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org

 

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE