Standarde internaționale
2001/01/01
(Engleză) The Universal Charter of a Judge
Autor: International Association of Judges,Asociația Internațională a Judecătorilor
1999/01/01
Carta principiilor fundamentale ale avocatului european
Autor: Consiliul Barourilor şi al Societăţilor de Drept din Europa
1998/10/28
(Engleză) European Charter on the statute of Judges
Autor: European Association of Judges
1998/01/01
1985/01/01