Standarde internaționale
(En) State of Civil Society report 2018
Autor: CIVICUS
2018/03/16
The state of implementation of the associations and free trade agreements with Ukraine, Georgia and Moldova with a particular focus on Ukraine and systemic analysis of key sectors
Autor: European Parliament
2017/11/27
Avizul Centrului European pentru Drept Necomercial privind prevederile speciale din proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale din Republica Moldova
Autor: Centrul European pentru Drept Necomercial
2017/08/08
Basic anti-corruption concepts
Autor: Council of Europe
2015/09/01
(Engleză) Annual Report 2014
Autor: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2015/01/01
(Engleză) Comments on proposed amendments to the Criminal procedure Code of Moldova
Autor: Consiliul Europei
2014/07/06
Manual de drept european în materie de azil, frontiere și imigrație
Autor: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene,Consiliul Europei,Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/01/01
(Engleză) Independence and Accountability of the Judiciary
Autor: Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare
2014/01/01
(Engleză) Annual Report 2013
Autor: European Court of Human Rights
2014/01/01
(Engleză) Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers
Autor: Națiunile Unite,United Nations,Națiunile Unite,United Nations
2013/03/15
(Engleză) Annual Report 2012
Autor: European Court of Human Rights
2013/01/01
(Engleză) European Judicial Systems
Autor: Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției
2012/01/01