Jurisprudența Curţii Supreme de Justiţie
DE LA HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI LA JUSTIȚIE: Cum asigurăm o mai bună motivare a hotărârilor judecătorești în Republica Moldova?
2021/10/22
Justiția Republicii Moldova în cifre – o privire comparativă (2021)
2021/10/07
Promovarea procurorilor: de la lege la realitate (1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021)
2021/09/16
Practica judiciară penală şi contravențională de aplicare a amenzilor pe actele de corupție, actele conexe celor de corupție şi faptelor coruptibile
2021/08/06
Raport privind evaluarea reformei Hărții Judiciare
2021/08/06
Document tehnic // Analiza cadrului legislativ, procedurilor interne, organizării și eficacității ANI din Republica Moldova
2021/06/20
Raport privind aplicarea sancțiunilor penale în Republica Moldova
2021/05/14
Document tehnic // Mecanisme de verificare a integrității judecătorilor în procesul selecției și promovării în sistemul judecătoresc din Republica Moldova
2021/04/15
Elaborarea hotărârilor judecătorești și instruirea privind redactarea textelor juridice în Republica Moldova
2021/04/12
Document tehnic // Revizuirea cadrului legislativ național privind răspunderea disciplinară a procurorilor în Republica Moldova
2021/03/20
Document tehnic // Revizuirea componenței și funcționalității Consiliului Superior al Procurorilor din Republica Moldova
2021/02/25
Document tehnic // Revizuirea componenței și funcționalității Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
2020/12/22
1 2 3 »»