Jurisprudența națională
Studiul analitic privind deficiențele înregistrate în cadrul sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor
Instanța: Centrul Național Anticorupție
2017/09/06
Sentința în dosarul nr. 1-1/15 („Pădurea Domnească”)
Instanța: Judecătoria Fălești
2015/02/04
Decizii asupra cererilor de recurs în interesul legii
Instanța: Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2014/07/03
Hotărârile explicative ale Curţii Supreme de Justiţie
Instanța: Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2014/07/03
Avizele Curţii Supreme de Justiţie
Instanța: Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2014/07/03
Recomandările Curţii Supreme de Justiţie
Instanța: Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2014/07/03
Drept procesual penal, partea generală
Instanța: Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2012/07/02
Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie penală (2008-2010)
Instanța: Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
2012/07/02