Publicații
Analiza compatibilităţii legislaţiei naţionale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europene
2015/02/25
Compilație a Legislației internaționale și naționale relevante în domeniul nediscriminării în câmpul muncii
2015/02/25
Prevenirea discriminării în relațiile de muncă. Ghid pentru angajatori
2015/02/25
Prevenirea discriminării în relațiile de muncă. Ghid pentru angajați
2015/02/25
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2014
2015/01/30
Reforma instituției judecătorului de instrucție în Republica Moldova
2015/01/28
Reforming the institution of the investigative judge in the Republic of Moldova
2015/01/28
Selectarea și cariera judecătorilor – dublări de responsabilități sau garanții suplimentare?
2015/01/05
(Engleză) Selection and Career of Judges – Duplication of Responsibilities or Additional Guarantees?
2015/01/05
Opinia cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti
2014/09/26
Succesele şi insuccesele în reformarea justiţiei din Republica Moldova: 2012 – iulie 2014
2014/09/22
(Engleză) Achievements and faults in reforming the justice sector of the Republic of Moldova: 2012 – July 2014 (Translated chapters)
2014/09/22
Mecanismul de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea termenului rezonabil – este oare acesta eficient?
2014/09/18
(Engleză) The mechanism for compensation damages caused by the violation of reasonable time requirement — is it efficient?
2014/09/18
Opinie privind setul de modificări ale unor legi în vederea aducerii în concordanță a legislatiei cu Legea nr. 325 privind testatea integrității profesionale
2014/09/09
Realocarea judecătorilor de instrucţie: recomandări pentru fiecare instanţă judecătorească
2014/09/04
Opinia CRJM cu privire la proiectul de lege cu privire la lichidarea Curții de Apel Bender
2014/07/08
Studiu privind optimizarea structurii procuraturii şi a sarcinii de muncă a procurorilor din Republica Moldova
2014/06/23
(Engleză) Study on optimisation of the structure of the prosecution service and of the workload of prosecutors from the Republic of Moldova
2014/06/23
Propuneri pentru modificarea Proiectului de lege nr. 423 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (în versiunea publicată pe pagina web a Parlamentului la înregistrarea proiectului)
2014/04/17
(Engleză) Legal opinion on the Draft law on the disciplinary responsibility of judges
2014/03/31
Studiu cu privire la specializarea judecătorilor şi oportunitatea creării sistemului instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova
2014/02/01
(Engleză) Study on Specialization of Judges and feasibility of creating administrative courts in the Republic of Moldova
2014/02/01
Studiu cu privire la optimizarea hărţii judiciare din Republica Moldova
2014/02/01
(Engleză) Study on optimization of the judicial map in the Republic of Moldova
2014/02/01
«« 8 9 10