Publicații
Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016
2016/11/16
(Engleză) Analysis of the legislation and practice concerning disciplinary liability of judges 2015-2016
2016/11/13
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Ciorap v. Moldova group of cases (conditions of detention)
2016/11/08
COMUNICARE depusă în conformitate cu articolul 9.2 al Regulamentului Comitetului de Miniștri pe grupul de cauze Ciorap v. Moldova (condiţiile de detenţie)
2016/11/08
(Engleză) Submission made in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers Supervision of execution of the Iordachi and others v. Moldova judgment
2016/09/26
Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-august 2016)
2016/09/16
(Engleză) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (March-August 2016)
2016/09/16
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-август 2016 года)
2016/09/16
Transparenţa și eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova: ianuarie 2015 – martie 2016
2016/07/29
(Engleză) Transparency and Efficiency of the Superior Council of Magistracy of the Republic of Moldova January 2015 – March 2016
2016/07/29
Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-iunie 2016)
2016/07/07
(Engleză) Monitoring report on the implementation of the Priority Reform Action Roadmap (March-June 2016)
2016/07/07
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-июль 2016 г.)
2016/07/07
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 434 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 325 privind testarea integrității profesionale, redenumită în „evaluarea integrității instituționale”)
2016/05/24
ИНФОГРАФИК//Что предостовляет собой реорганизация системы судебных инстанций?
2016/05/02
INFOGRAFIC//De ce avem nevoie de reorganizarea hărții judecătorești?
2016/05/02
INFOGRAFIC//Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – 2015
2016/04/19
Soluţii pentru un cadru legal adecvat necesităţilor organizaţiilor necomerciale
2016/03/26
Interceptarea convorbirilor telefonice în Republica Moldova: progres sau regres? (actualizat 2016.02.29)
2016/02/29
Opinie asupra proiectului de Lege cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, aprobat la ședința Guvernului din 17 februarie 2016
2016/02/23
Evaluarea necesităților de îmbunătățire a cadrului legal privind răspunderea disciplinară a judecătorului
2016/02/07
(Engleză) Assessment of Needs to Improve the Legal Framework on the Disciplinary Liability of Judges
2016/02/04
Ghid în domeniul nediscriminării pentru practicieni
2016/01/29
Руководство в области недискриминации для практических работников
2016/01/29
Discriminarea – cum să o recunoaștem și cum să ne protejăm împotriva ei? Ghid
2016/01/29
«« 2 3 4 »»