Publicații
(En) The Selection and Promotion of Judges in the Republic of Moldova June 2017 – December 2018
2019/12/09
Ghid de utilizare a rețelelor sociale pentru ONG-uri
2019/10/31
(RU) Руководство по использованию соцсетей для НПО
2019/10/31
Analiza dimensiunii de gen în sectorul justiției în Republica Moldova
2019/10/22
(En) Assessment of Gender Dimension in the Justice Sector of the Republic of Moldova
2019/10/22
Justiția din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă
2019/10/07
(En) Moldovan justice in figures – a comparative perspective
2019/10/07
(RU) Руководство о применении механизма процентных отчислений для организаций гражданского общества (Закона 2%)
2019/09/21
Ghid pentru OSC-uri privind aplicarea mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2 procente)
2019/09/21
Doi ani de implementare a mecanismului 2% în Republica Moldova
2019/09/10
(RU) Два года внедрения механизма 2%-го отчисления в Республике Молдова
2019/09/10
(En) Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on SARBAN v. MOLDOVA group of cases
2019/04/16
Trusă de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri
2019/03/26
(RU) Набор для продвижения деятельности и коммуникации НПО
2019/03/26
Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova (1 ianuarie – 31 decembrie 2018)
2019/03/20
Radiografia atacurilor asupra ONG-urilor din Republica Moldova în 2018 (1 ianuarie – 31 decembrie 2018)
2019/03/20
(En) Radiography of Attacks Against NGOs from the Republic of Moldova (1 January – 31 December 2018)
2019/03/20
(RU) Радиография нападок на неправительственные организации Республики Молдова (1 января – 31 декабря 2018)
2019/03/20
Promisiunea neîndeplinită privind un sistem judecătoresc independent în Moldova
2019/03/13
(En) ”Only an Empty Shell”.The Undelivered Promise of an Independent Judiciary in Moldova
2019/03/13
Promovarea procurorilor – de la lege la realitate (2017-2018)
2019/01/27
Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2018
2019/01/24
(En) Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2018
2019/01/24
(Ru) Республика Молдова в Европейском Суде по правам человекав 2018 году
2019/01/24
Încrederea în justiția din Republica Moldova 2001-2018. Evoluții și determinante
2018/12/12
1 2 3 »»