Publicații
Opinie juridică în privința sesizării nr. 153b/2019 (Interpretarea art. 137 din Constituție depusă de către Procurorul General interimar)
2019/10/08
Document analitic „Justiția din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă”
2019/10/07
Raport: Doi ani de implementare a mecanismului 2% în Republica Moldova
2019/09/10
(En) Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements
2019/04/16
Judecătorii de instrucţie la 15 ani de activitate – bilanţuri și perspective de viitor
2019/04/09
(En) Fifteen Years of Investigative Judges’ institute: Achievements and Prospects for the Future
2019/04/09
Trusă de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri
2019/03/26
(RU) Набор для продвижения деятельности и коммуникации НПО
2019/03/26
Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova în 2018 (1 ianuarie – 31 decembrie 2018)
2019/03/20
(En) Radiography of Attacks Against Non-Governmental Organizations from the Republic of Moldova (1 January – 31 December 2018)
2019/03/20
(RU) Радиография нападок на неправительственные организации Республики Молдова (1 января – 31 декабря 2018)
2019/03/20
Promisiunea neîndeplinită privind un sistem judecătoresc independent în Moldova
2019/03/13
(En) ”Only an Empty Shell”.The Undelivered Promise of an Independent Judiciary in Moldova
2019/03/13
Sondaj/Percepția avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova
2019/02/28
(En) Survey/ Perception of lawyers on efficiency and responsibility of the justice in Republic of Moldova
2019/02/28
Notă analitică: Încrederea în justiția din Republica Moldova 2001-2018. Evoluții și determinante
2019/02/12
Analytical Note: Confidence in the Justice System of the Republic of Moldova in 2001-2018. Trends and Detreminants
2019/02/12
Аналитическая записка «Доверие к системе правосудия Республики Молдова в 2001-2018 гг.»
2019/02/12
Cauzele cu privire la integritate – este oare uniformă practica instanţelor judecătorești?
2019/01/25
(En) Case-law on integrity issues – is the practice of courts uniform?
2019/01/25
Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2018
2019/01/24
(En) Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2018
2019/01/24
(Ru) Республика Молдова в Европейском Суде по правам человекав 2018 году
2019/01/24
Notă de poziție: Procuratura anticorupție ar trebui să investigheze doar corupția mare
2019/01/15
(En) Position paper: The Anti-Corruption Prosecution office should investigate only high-level corruption
2019/01/15
1 2 3 »»