Publicații
Analiza practicii judiciare și a Consiliului Egalității privind egalitatea și nediscriminarea în Republica Moldova
2020/11/05
(En) Analysis of the Practice of Courts of Law and of the Equality Council concerning Equality and Non-discrimination in the Republic of Moldova
2020/11/05
Instanța anticorupție – este oare aceasta necesară în Republica Moldova?
2020/10/28
(En) Submission to ECRI’s 5th Round Interim Follow-Up process and reexamination the situation in Republic of Moldova
2020/10/21
Eficiența mecanismului de reparare de către stat a prejudiciului cauzat prin examinarea prea lungă a cauzelor sau neexecutarea hotărârilor judecătorești (octombrie 2017- martie 2020)
2020/10/15
Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: peste 600 de violări în 23 de ani
2020/09/09
(En) COMMUNICATION in accordance with Rule 9.2 of the Rules for the supervision of the execution of judgments OZDIL AND OTHERS v. MOLDOVA
2020/07/24
Radiografia atacurilor asupra organizațiilor societății civile din Republica Moldova în 2019
2020/07/20
(En) Radiography of attacks against non-governmental organizations of the Republic of Moldova in 2019
2020/07/20
(RU) Радиография нападок на организации гражданского общества Республики Молдова в 2019 г.
2020/07/20
Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova (1 ianuarie – 31 decembrie 2019)
2020/07/20
Răspunderea disciplinară a judecătorilor în Republica Moldova – evaluarea legislaţiei şi a practicilor
2020/07/10
(En) The disciplinary liability of judges in the Republic of Moldova – an evaluation of laws and practices
2020/07/10
Resetarea sistemului de selecţie și promovare a judecătorilor
2020/05/31
(En) Resetting the system of selection and promotion of judges
2020/05/31
(En) COMMUNICATION in accordance with Rule 9.2 of the Rules for the supervision of the execution of judgments on SARBAN v. MOLDOVA group of cases
2020/04/18
Sistemul de drept pe perioada stării de urgență
2020/04/02
Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2019
2020/01/31
(En) Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2019
2020/01/31
(RU) Республика Молдова в Европейском Суде по правам человекав 2019 году
2020/01/31
„Transparenţa justiţiei versus datele cu caracter personal” – O analiză a modului de publicare a hotărârilor judecătorești în Republica Moldova
2020/01/25
(En) “Transparency of the Judiciary versus Data Protection” – An Analysis on the Publication of Court Decisions in the Republic of Moldova
2020/01/25
Exproprierea dobânditorilor de bună-credință – este oare uniformă practica judecătorească?
2020/01/16
(En) Expropriation from good-faith purchasers: is the judicial practice uniform?
2020/01/16
Selecția și promovarea judecătorilor în Republica Moldova iunie 2017 – decembrie 2018
2019/12/09
1 2 3 »»