Publicații
Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2019
2020/01/31
Transparența justiției versus datele cu caracter personal
2020/01/24
(RU) Руководство о применении механизма процентных отчислений для организаций гражданского общества (Закона 2%)
2020/01/21
Ghid pentru OSC-uri privind aplicarea mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2 procente)
2020/01/21
(En) Moldovan justice in figures – a comparative perspective
2019/12/19
Ghid de utilizare a rețelelor sociale pentru ONG-uri
2019/10/31
(RU) Руководство по использованию соцсетей для НПО
2019/10/31
Analiza dimensiunii de gen în sectorul justiției în Republica Moldova
2019/10/22
(En) Assessment of Gender Dimension in the Justice Sector of the Republic of Moldova
2019/10/22
Justiția din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă
2019/10/07
Doi ani de implementare a mecanismului 2% în Republica Moldova
2019/09/10
(RU) Два года внедрения механизма 2%-го отчисления в Республике Молдова
2019/09/10
(En) Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on SARBAN v. MOLDOVA group of cases
2019/04/16
Judecătorii de instrucţie la 15 ani de activitate – bilanţuri și perspective de viitor
2019/04/09
(En) Fifteen Years of Investigative Judges’ institute: Achievements and Prospects for the Future
2019/04/09
Trusă de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri
2019/03/26
(RU) Набор для продвижения деятельности и коммуникации НПО
2019/03/26
Radiografia atacurilor asupra ONG-urilor din Republica Moldova în 2018 (1 ianuarie – 31 decembrie 2018)
2019/03/20
(En) Radiography of Attacks Against NGOs from the Republic of Moldova (1 January – 31 December 2018)
2019/03/20
(RU) Радиография нападок на неправительственные организации Республики Молдова (1 января – 31 декабря 2018)
2019/03/20
Promisiunea neîndeplinită privind un sistem judecătoresc independent în Moldova
2019/03/13
(En) ”Only an Empty Shell”.The Undelivered Promise of an Independent Judiciary in Moldova
2019/03/13
Percepția avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova
2019/02/28
(En) Perception of lawyers on efficiency and responsibility of the justice in Republic of Moldova
2019/02/28
Încrederea în justiția din Republica Moldova 2001-2018. Evoluții și determinante
2019/02/12
1 2 3 »»