Proiecte
Promovarea reformelor juridice și advocacy pentru reforme în vederea promovării unui mediu favorabil pentru organizațiile societății civile
2015/01/01
Susținerea reformei Codului civil din Moldova
2014/05/01
Promovarea mecanismelor eficiente de responsabilizare a judecătorilor în Moldova
2014/02/10
Promovarea egalității – Consolidarea agenților schimbării
2014/02/01
Contribuția la reforma justiției și respectarea drepturilor omului în Republica Moldova
2013/12/01
Contribuirea la calitatea şi transparenţa procesului de integrare a actualilor judecători de instrucție în calitate de judecători de drept comun
2013/10/15
Analiza fenomenului discriminării în câmpul muncii în Republica Moldova
2013/10/01
Promovarea implementării eficiente de către Republica Moldova a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
2013/02/01
Monitorizarea și contribuirea la progresul sistemului judiciar din Republica Moldova
2012/11/01
Contribuția CRJM la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției: Pilonii I și II
2012/11/01
1 2