Proiecte implementate

Suport pentru Autoritatea Națională de Integritate în revizuirea și dezvoltarea Procedurilor Standard de Operare și a regulamentelor interne


Persoana de contact:

Perioada

Partener