Opinii juridice
Opinie juridică în privința sesizării nr. 153b/2019 (Interpretarea art. 137 din Constituție depusă de către Procurorul General interimar)
2019/10/01
Opinie juridică la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate
2019/08/20
Opinie juridică în privința inițiativei de abrogare a art. 307 din Codul penal
2019/08/13
Opinie juridică asupra proiectului Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020
2019/08/09
CARTEA ALBĂ A BUNEI GUVERNĂRI: Priorități de politici pentru următoarele 12 luni pentru Guvernul Republicii Moldova
2019/07/19
(En) WHITE BOOK OF GOOD GOVERNANCE: Policy priorities for the next 12 months for the Government of the Republic of Moldova
2019/07/19
Contribuții la Raportul intermediar privind Evaluarea Periodică Universală (UPR)
2019/04/03
(En) Comments on the draft Code of Parliamentary Rules and Procedures
2018/11/26
Comentarii la proiectul Codului regulilor și procedurilor parlamentare
2018/11/23
Opinion on a series of controversial initiatives of the Moldovan Government in 2017-2018
2018/09/07
Opinie juridică asupra proiectului Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului de Integritate
2018/07/07
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 182 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.6’1, 6’2, 16’1; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 9, 19, ș.a.; ș.a.)
2018/07/04
«« 2 3 4 »»