Opinii juridice
OPINIA Organizațiilor semnatare privind caracterul disproporționat în raport cu scopul legitim urmărit al criteriului numeric de 4000 de persoane și cerința reprezentativității teritoriale de minim 120 de membri în cel puțin jumătate UAT de nivelul al II din Republica Moldova, pentru partidul în curs de înregistrare
2020/04/02
(En) Opinion on the proportionality and legality of the measures taken by the Government during the state of emergency
2020/03/30
Opinie privind caracterul proporțional și legalitatea măsurilor întreprinse de Guvern pe perioada stării de urgență
2020/03/30
(En) Opinion on the organisation of the selection process for the appointment of 4 members of the SCM from the side of law professors
2020/03/11
Opinie privind modul de organizare a concursului pentru numirea a 4 membri CSM din rândul profesorilor de drept titulari
2020/03/11
(En) OPINION On the draft Law on the evaluation of performances and the career of judges
2020/02/12
OPINIE cu privire la proiectul de Lege privind evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor
2020/02/12
Comentarii la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
2020/02/10
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 298 pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996 (art.3, 5, 8’1, ș.a.)
2019/12/17
Opinie juridică asupra proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul 2020
2019/11/22
Opinie juridică în privința sesizării nr. 02-118/543 din 24.10.2019 (privind obligativitatea solicitantului de aplicare a semnăturii olografice/electronice după caz)
2019/10/24
Opinie juridică privind sesizarea nr. 143a din 26 iulie 2019 către Curtea Constituțională
2019/10/03
1 2 3 »»