Arhivă Anunțuri
9 octombrie 2015
CRJM extinde termenul concursului de oferte pentru selectarea redactorilor care vor presta servicii de redactare și corectură a materialelor traduse cu specific juridic în limbile engleză și rusă. Serviciile vor fi prestate în perioada octombrie 2015 – decembrie 2016.Volumul estimativ al materialelor de redactat este de aproximativ:engleză - 400 de pagini pe an;rusă - 500 de pagini pe an.Condiții de participareLa concurs sunt invitate să participe doar persoanele fizice. O persoană poate participa pentru ambele tipuri de servicii de redactare.Dosarul de participare la concurs va conține:CV-ul actualizat care va indica expertiza și experiența relevantă, precum și un exemplu de lucrare redactată în limba la care participați;Proba de redactare/corectură a fragmentelor pre-selectate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (a se vedea anexa). Vă rugăm să redactați în track changes (TRK);Oferta financiară în MDL, care să indice prețul NET per pagină redactată (1800 de caractere fără spații).Dosarele urmează să fie expediate la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org, cu mențiunea „Servicii de redactare”. Data limită de depunere a ofertelor este 15 octombrie 2015, orele 16:00. Ofertele care nu respectă cerințele concursului anunțat nu vor fi luate în considerare.ContractareaServiciile vor fi prestate în baza contractelor de prestări servicii pentru loturi separate. În funcție de situație, pentru diferite loturi pot fi contractate diferite persoane. Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate până în decembrie 2016. Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire.Pentru informații suplimentare: Olga Burucenco, Director al Serviciului Administrativ, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, tel: 022- 843 601; e-mail: olga.burucenco@crjm.org.  
17 septembrie 2015
CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea redactorilor care vor presta, în perioada octombrie 2015 – decembrie 2016, servicii de redactare și corectură a materialelor traduse cu specific juridic în limbile:română;engleză;rusă.Volumul estimativ al materialelor de redactat este de aproximativ:română - 300 de pagini pe an (1 pagină conține 1800 de caractere fără spații);engleză - 400 de pagini pe an;rusă - 500 de pagini pe an.Condiții de participareLa concurs sunt invitate să participe doar persoanele fizice. O persoană poate participa pentru unul, două sau toate trei tipuri de servicii de redactare indicate mai sus.Dosarul de participare la concurs va conține:CV-ul actualizat care va indica expertiza și experiența relevantă, precum și un exemplu de lucrare redactată în limba la care participați;Proba de redactare/corectură a fragmentelor pre-selectate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (a se vedea anexele). Vă rugăm să redactați în track changes (TRK);Oferta financiară în MDL, care să indice prețul NET per pagină redactată (1800 de caractere fără spații).Dosarele urmează să fie expediate la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org, cu mențiunea „Servicii de redactare”. Data limită de depunere a ofertelor este 08 octombrie 2015, orele 16:00. Ofertele care nu respectă cerințele concursului anunțat nu vor fi luate în considerare.ContractareaServiciile vor fi prestate în baza contractelor de prestări servicii pentru loturi separate. În funcție de situație, pentru diferite loturi pot fi contractate diferite persoane. Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate până în decembrie 2016. Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. Pentru informații suplimentare: Olga Burucenco, Director al Serviciului Administrativ, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, tel: 022- 843 601; e-mail: olga.burucenco@crjm.org.  
25 august 2015
CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor care vor presta, în perioada septembrie 2015 - decembrie 2016, servicii de traducere în scris a textelor cu specific juridic din:română în engleză;română în rusă;engleză în română.Volumul estimativ al traducerilor este de aproximativ:română în engleză  - 300 de pagini pe an (1 pagină conține 1800 de caractere fără spații);română în rusă - 400 de pagini pe an;engleză în română - 500 de pagini pe an.Condiții de participareLa concurs sunt invitate să participe doar persoanele fizice. O persoană poate participa la concurs pentru unul, două sau toate trei tipuri de servicii de traducere indicate mai sus.Dosarul de participare la concurs va conține:CV-ul care să confirme experiența de traducere a textelor cu specific juridic. Mostre de traduceri pot fi anexate;Proba de traducere a fragmentelor pre-selectate de „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova (a se vedea anexele pentru traducerile română – engleză și română – rusă (același text) și pentru traducerea engleză - română)Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul per pagină (1800 de caractere fără spații). Prețul indicat va include toate impozitele și taxele care urmează a fi plătite de CRJM și traducător (impozitul pe venit, plățile pentru asigurarea medicală, fondul de pensii etc.).Dosarele urmează să fie expediate pe adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org, cu mențiunea „Servicii de traducere scrisă” până la 4 septembrie 2015, orele 16.00.Ofertele care nu sunt conforme cerințelor nu vor fi luate în calcul.ContractareaServiciile vor fi prestate în baza contractelor de prestări-servicii pentru loturi separate. În funcție de situație, pentru diferite loturi pot fi contractate diferite persoane. Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate până în decembrie 2016. Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. Informații suplimentare: Mihaela Cibotaru, coordonatoare de comunicare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, tel: 022- 843 601; e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org.
18 august 2015
Asociaţia Obştească „Centrul de Resurse Juridice din Moldova” (CRJM) anunţă tender pentru selectarea unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj sociologic în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la reforma sectorului justiției. Această activitate este realizată de CRJM în cadrul proiectului „Sporirea eficienței și transparenței sistemului judiciar din Republica Moldova”, finanţat de către Programul USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept în Moldova (ROLISP), prin USAID. Proiectul are scopul de a spori eficiența și transparența sistemului judiciar din Republica Moldova.Compania sociologică urmează să efectueze un sondaj sociologic la nivel național în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților. Sondajul urmează a fi efectuat în baza contactului direct cu intervievații - judecători și procurori din toate instanțele de judecată / procuraturile din țară. Pentru avocați prestatorul poate propune o metodologie pentru un eșantion minim de 200 de avocați. Prestatorul va efectua sondajul sociologic și va prezenta împreună cu CRJM analiza datelor  sondajului, în cadrul unui eveniment public.Informații detaliate referitor la condițiile de participare sunt indicate în termenii de referință, accesibili aici.Ofertele complete urmează a fi prezentate până la data de 2 septembrie 2015, ora 15.00 pe adresa str. Alexei Șciusev 33, Chișinău, sau transmise prin e-mail la mihaela.cibotaru@crjm.org.Deschiderea plicurilor şi examinarea ofertelor va avea loc la data de 2 septembrie 2015, ora 16.00.Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 022 843 601, mob: 0691 51 507 sau la adresa de E-mail mihaela.cibotaru@crjm.org.
20 aprilie 2015
Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” anunță licitație pentru procurarea echipamentului descris mai jos sau analog cu cel descris, cu următoarele caracteristici tehnice minime:Imprimantă/ Copiator1. Model Canon image RUNNER ADVANCE  C5235i sau C5240isau Xerox WorkCentre 7530 sau 75352. Aparatul trebuie să corespundă următoarelor funcționalități:a. Printer de rețea (obligatoriu - aparatul va fi utilizat pe post de printer principal)b. Scanner duplex color (obligatoriu)c. Expediere fax, email (obligatoriu)d. Dispozitiv de finisare extern (obligatoriu, sau unul intern cu parametri similari celui extern)e. Kit pentru imprimare directă (obligatoriu)f. Magazie de hârtie laterala (opțional)Ofertele comerciale urmează să conțină următoarele informații:denumirea, adresa poștală și e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului,semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei,descrierea bunului propus (inclusiv analog), luând în considerație parametrii menționați,prețul în MDL, inclusiv TVA,termenul de garanție și de livrare,data ofertei.Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte.Ofertele vor fie evaluate în baza următoarelor criterii principale:prețul produsului,parametrii tehnici,perioada de garanție,costul întreținerii,opiniile experților cu privire la produs.A.O. „Centul de Resurse Juridice” își asumă dreptul să nu selecteze nicio ofertă în cazul în care acestea depășesc bugetul alocat pentru această procurare, sau dacă ofertele primite nu sunt conforme anunțului.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului și semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, A.O. „Centul de Resurse Juridice” va transmite o scrisoare de garanție. Plata integrală a echipamentului în avans nu poate fi făcută.Ofertele urmează a fi prezentate până la data de 11 mai 2015, ora 14.00 (termen precedent 30 aprilie 2015, ora 14.00)  la adresa electronică contact@crjm.org sau în plic sigilat la adresa Asociației. Ofertele care nu conțin toată informația solicitată mai sus nu vor fi analizate.Prețul indicat în ofertă nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Prețul va include serviciile de instalare a copiatorului și instruire a personalului CRJM.Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul de schimb al B.C. „Victoriabank” S.A. la ziua comparării ofertelor.Plicurile sigilate vor fi deschise și toate ofertele vor fi comparate la 11 mai 2015, ora 15.00. Ofertanții pot asista la procesul de deschidere și comparare a ofertelor. Decizia cu privire la achiziție va fi luată până pe 12 mai 2015.Termenul exact de livrare a bunului va fi convenit cu ofertantul selectat.Pentru informații suplimentare puteți contacta pe Mihaela Cibotaru, Ofițer pentru relații cu publicul, Tel: + 373 22 843 601, ext. 108 sau email: mihaela.cibotaru@crjm.org.
6 februarie 2015
Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” anunţă tender pentru contractarea serviciilor tipografice și editoriale poligrafice pentru publicarea produselor CRJM. Serviciile trebuie să corespundă următoarelor cerinţe tehnice:LotDetalii tehniceCantitatePret bucata Suma totalăTermene limită de executare (cîte zile)Lot IFormat: letter 160 mm x 240 mmCulori: copertă cretată, laminare mata fata, interior 1+1Hârtie: interior - ofset 150 gr/m2coperta  - laminată mată 250 gr/m2Nr. estimativ de pagini: 50(textul include text simplu și tabele)Bloc intern încleiat100 exemplareLot IIFormat: letter 160 mm x 240 mmCulori: copertă cretată, laminare lucioasă fata. interior 1+1Hârtie: interior - ofset 80 gr/m2coperta  - laminată lucioasă 250 gr/m2Nr. estimativ de pagini: 50(textul include text simplu și tabele)Spiralate (spirală metalică)100 exemplareAceastă ofertă se referă doar la serviciile de imprimare şi executare.Compania selectată va primi textul cărţilor şi coperta deja editate şi machetate.Aceste specificații sunt orientative și compania câștigătoare va fi selectată pentru a imprima toate produsele pe care CRJM intenționează să le publice în următorii ani.Ofertantul este invitat să prezinte un dosar de ofertă care să includă:Preţul în MDL a serviciilor de imprimare, termenii de executare (in zile), inclusiv costurile aferente, pentru fiecare lot separat.Denumirea companiei, adresa poştală, e-mail, și telefonul de contact.Copia certificatului de înregistrare și portofoliul ofertantului ce țin de prestarea unor servicii asemănătoare.Semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei.Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe perioada executării contractului.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 13 februarie 2015, ora 15.00  la adresa electronica cristina.turcu@crjm.org.Pentru întrebări sau detalii suplimentare puteți contacta pe Cristina Turcu la tel: 022 843 601, ext. 107 sau email: cristina.turcu@crjm.org.
2 februarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice din România (ECPI), anunţă un concurs de selectare a 3 formatori pentru asistenți sociali, care vor participa la un program de formare de formatori în domeniul egalității și nediscriminării.Programul de instruire va consta din 2 sesiuni de formare în domeniul egalității și nediscriminării a câte 3 zile fiecare, în perioada martie-mai 2015. Formatorii care vor fi selectați în urma programului de instruire vor livra la rândul lor cel puțin o instruire cascadă în perioada mai-septembrie 2015 în calitate de formatori.Scopul programului constă în abilitarea profesională a formatorilor pentru asistenți sociali în instruirea asistenților sociali în domeniul egalității și nediscriminării.Programul de instruire a formatorilor va fi pregătit și livrat de experți din România care au o vastă experiență în acest domeniu, cu asistența juriștilor de la CRJM.Sunt eligibile persoanele care sunt formatori sau potențiali formatori pentru asistenți sociali, interesați de instruirea asistenților sociali în domeniul egalității și nediscriminării și de organizarea ulterioară a sesiunilor de instruire a altor asistenți sociali în acest domeniu.Persoanele interesate se pot înscrie la program expediind CV-ul cu indicarea experienței de formator pentru asistenții sociali la adresele de email: doina.munteanu@crjm.org pînă la 10 februarie 2015, ora 17.00. În titlul mesajului se va indica: Concurs pentru ToT pentru asistenti sociali în domeniul egalității și nediscriminării.La selectarea formatorilor se va lua în calcul egalitatea de gen, diversitatea candidaților, experiența acestora în calitate de formator pentru asistenții sociali, precum și capacitatea candidaților de a disemina informația unui număr larg de persoane în Republica Moldova.
20 ianuarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice din România (ECPI), în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova, anunţă un concurs de selectare a unui grup de 18 formatori care vor participa la un program de formare de formatori pentru personalul didactic în domeniul egalității și nediscriminării.Programul de instruire va consta din 2 sesiuni de formare în domeniul egalității și nediscriminării a câte 3 zile fiecare, în perioada martie-mai 2015. Formatorii care vor fi selectați în urma programului de instruire vor livra în calitate de formatori câte o instruire-cascadă pentru personalul didactic de nivel liceal și gimnazial în domeniul egalității și nediscriminării  în perioada mai-septembrie 2015.Scopul programului constă în abilitarea profesională a formatorilor personal didactic de nivel liceal și gimnazial în domeniul egalității și nediscriminării.  Programul de instruire a formatorilor va fi pregătit și livrat de experți din România care au o vastă experiență în acest domeniu, cu asistența juriștilor de la CRJM.Sunt eligibile persoanele care sunt formatori sau potențiali formatori pentru personal didactic de nivel liceal și gimnazial, interesate de instruirea personalului didactic de nivel liceal și gimnazial în domeniul egalității și nediscriminării.Persoanele eligibile se pot înscrie expediind CV-ul cu indicarea experienței de formator pentru personalul didactic de nivel liceal și gimnazial la adresa de email: doina.munteanu@crjm.org pînă pe 6 februarie 2015, ora 17.00. În titlul mesajului se va indica: Concurs pentru ToT în domeniul egalității și nediscriminării – formator personal didactic.La selectarea formatorilor se va lua în calcul egalitatea de gen și diversitatea candidaților, experiența acestora în calitate de formator pentru personalul didactic de nivel liceal și gimnazial, precum și capacitatea candidaților de a disemina informația unui număr larg de persoane din Republica Moldova.Pentru mai multe detalii nu ezitați să contactați pe Doina Munteanu la tel: 022 843 601 sau email: doina.munteanu@crjm.org.Programul de instruire este organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova în parteneriat cu Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice în cadrul proiectului „Promovarea egalității – consolidarea agenților schimbării”, finanțat de Uniunea Europeană.
15 ianuarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la persoanele fizice sau juridice din Republica Moldova pentru contractarea serviciilor de consultanță și instruire a personalului CRJM în utilizarea avansată a programului MS Office 2013.Serviciile contractate vor viza instruire în utilizarea avansata a programelor MS Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook şi Microsoft Access.Cerințe față de trainer:- Cunoştinţe şi abilităţi practice excelente în domeniile vizate;- Capacitate de a instrui adulți în mod interactiv;- Abilităţi deosebite de sistematizare şi comunicare;- Cunoaşterea limbii române şi experienţă anterioară în domeniul oferirii consultanței vizate constituie un avantaj.Dosarul pentru concurs va include:- Pentru persoana juridică - copia certificatului de înregistrare a candidatului și pentru persoana fizică – a  buletinului de identitate;- CV trainer-ului/ilor;- Un plan succint al instruirii;- Oferta financiară (în MDL);- Referinţele vor fi înalt apreciate.Consultanţa va fi remunerată pentru 1 zi.Instruirea este preconizată pentru sfârșitul lunii februarie 2015.Programele indicate în această cerere de oferte pentru consultanţă sunt prioritare, însă ofertantul este încurajat să adauge și alte subiecte pe care le consideră relevante.Suma indicată în oferta financiară va include orice taxe, impozite sau contribuţii care urmează a fi plătită de prestator sau CRJM conform legislaţiei Republicii Moldova. Oferta nu va putea fi schimbată după termenul-limită.Compararea ofertelor financiare va fi realizată în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în  valută străină vor fi calculate la cursul oficial al BNM.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la realizarea instruirii şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 22 ianuarie 2015, ora 15.00  la adresa electronică: cristina.turcu@crjm.org.Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați pe Cristina Tucru, Directoarea Serviciului Administrativ și Comunicare, la tel: 022 843 601, ext. 107 sau email cristina.turcu@crjm.org.Asistenţa va fi realizată din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
13 ianuarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte pentru procurarea programului Microsoft Project Professional 2013.Acest program va fi utilizat pentru a facilita sarcinile de gestionare a proiectelor în cadrul CRJM, a dezvolta un plan de activități, a aloca resursele necesare pentru realizarea activităților, a analiza volumul de lucru, cît și a gestiona bugetele pe proiecte.Serviciile contractate vor viza instalarea și consultanța primară de utilizare a acestui program.Oferta comercială urmează să fie prezentată prin e-mail, cu indicarea următoarelor informații:•             denumirea, adresa poştală şi e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului;•             semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei;•             preţul în MDL, fără TVA (pentru această procurare va fi aplicată TVA la cota zero);•             termenii de livrare;•             perioada valabilității ofertei.Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul-limită de prezentare a ofertelor.Compararea ofertelor financiare va fi realizată în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în valută străină vor fi calculate la cursul oficial al BNM.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 20 ianuarie 2015, ora 15.00  la adresa electronica cristina.turcu@crjm.org.Pentru oricare întrebări sau precizări, nu ezitați să contactați pe Cristina TURCU: tel. 022 843 601, ext. 107, mob: 069369093.
12 ianuarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunţă concurs de selectare a ofertelor pentru procurarea programului 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova - Modulul ONG .Acest program va fi utilizat pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii ale asociației. În configurație este obligatoriu să fie automatizate principalele elemente de  evidență a proiectelor în valuta străină și/sau lei, intrarea mijloacelor financiare pe tranșe, evidența cheltuielilor în funcție de proiectul selectat etc.Evidența contabilă şi întocmirea dărilor de seamă contabile în program va fi în conformitate cu Standardele  Naționale de Contabilitate (SNC) care se aplică de entități cu titlu obligatoriu de la 01.01.2015 și cu Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.Preţul de procurare va include instalarea programului, demonstrarea posibilităților configurației, cît și ajustarea ulterioară a programului  în caz de necorespundere cu noile SNC, Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale şi alte acte legislative în vigoare la momentul procurării.De asemenea, Asociația va contracta compania selectată pentru prestarea serviciilor de consultanță în domeniul implementării programului pe parcursul anului.Oferta comercială urmează să fie prezentată prin e-mail, cu indicarea următoarei informații:denumirea, adresa poştală şi e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului;semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei;data ofertei;preţul în MDL, fără TVA (pentru livrarea acestui program va fi aplicată TVA la cota zero);preţul în MDL, inclusiv TVA, pentru servicii de consultanță;termenii de livrare.Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul-limită de prezentare a ofertelor.Compararea ofertelor financiare va fi realizată în lei moldovenești. Ofertele prezentate în  valută străină vor fi calculate la cursul oficial al BNM.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 16 ianuarie 2015, ora 15.00 la adresa electronică aurelia.celac@crjm.org.Pentru întrebări suplimentare, nu ezitați să contactați la tel: 022 843 601, ext. 101 sau  aurelia.celac@crjm.org.
«« 4 5 6