Arhivă Anunțuri
20 aprilie 2015
Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” anunță licitație pentru procurarea echipamentului descris mai jos sau analog cu cel descris, cu următoarele caracteristici tehnice minime:Imprimantă/ Copiator1. Model Canon image RUNNER ADVANCE  C5235i sau C5240isau Xerox WorkCentre 7530 sau 75352. Aparatul trebuie să corespundă următoarelor funcționalități:a. Printer de rețea (obligatoriu - aparatul va fi utilizat pe post de printer principal)b. Scanner duplex color (obligatoriu)c. Expediere fax, email (obligatoriu)d. Dispozitiv de finisare extern (obligatoriu, sau unul intern cu parametri similari celui extern)e. Kit pentru imprimare directă (obligatoriu)f. Magazie de hârtie laterala (opțional)Ofertele comerciale urmează să conțină următoarele informații:denumirea, adresa poștală și e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului,semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei,descrierea bunului propus (inclusiv analog), luând în considerație parametrii menționați,prețul în MDL, inclusiv TVA,termenul de garanție și de livrare,data ofertei.Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte.Ofertele vor fie evaluate în baza următoarelor criterii principale:prețul produsului,parametrii tehnici,perioada de garanție,costul întreținerii,opiniile experților cu privire la produs.A.O. „Centul de Resurse Juridice” își asumă dreptul să nu selecteze nicio ofertă în cazul în care acestea depășesc bugetul alocat pentru această procurare, sau dacă ofertele primite nu sunt conforme anunțului.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului și semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, A.O. „Centul de Resurse Juridice” va transmite o scrisoare de garanție. Plata integrală a echipamentului în avans nu poate fi făcută.Ofertele urmează a fi prezentate până la data de 11 mai 2015, ora 14.00 (termen precedent 30 aprilie 2015, ora 14.00)  la adresa electronică contact@crjm.org sau în plic sigilat la adresa Asociației. Ofertele care nu conțin toată informația solicitată mai sus nu vor fi analizate.Prețul indicat în ofertă nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Prețul va include serviciile de instalare a copiatorului și instruire a personalului CRJM.Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul de schimb al B.C. „Victoriabank” S.A. la ziua comparării ofertelor.Plicurile sigilate vor fi deschise și toate ofertele vor fi comparate la 11 mai 2015, ora 15.00. Ofertanții pot asista la procesul de deschidere și comparare a ofertelor. Decizia cu privire la achiziție va fi luată până pe 12 mai 2015.Termenul exact de livrare a bunului va fi convenit cu ofertantul selectat.Pentru informații suplimentare puteți contacta pe Mihaela Cibotaru, Ofițer pentru relații cu publicul, Tel: + 373 22 843 601, ext. 108 sau email: mihaela.cibotaru@crjm.org.
6 februarie 2015
Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” anunţă tender pentru contractarea serviciilor tipografice și editoriale poligrafice pentru publicarea produselor CRJM. Serviciile trebuie să corespundă următoarelor cerinţe tehnice:LotDetalii tehniceCantitatePret bucata Suma totalăTermene limită de executare (cîte zile)Lot IFormat: letter 160 mm x 240 mmCulori: copertă cretată, laminare mata fata, interior 1+1Hârtie: interior - ofset 150 gr/m2coperta  - laminată mată 250 gr/m2Nr. estimativ de pagini: 50(textul include text simplu și tabele)Bloc intern încleiat100 exemplareLot IIFormat: letter 160 mm x 240 mmCulori: copertă cretată, laminare lucioasă fata. interior 1+1Hârtie: interior - ofset 80 gr/m2coperta  - laminată lucioasă 250 gr/m2Nr. estimativ de pagini: 50(textul include text simplu și tabele)Spiralate (spirală metalică)100 exemplareAceastă ofertă se referă doar la serviciile de imprimare şi executare.Compania selectată va primi textul cărţilor şi coperta deja editate şi machetate.Aceste specificații sunt orientative și compania câștigătoare va fi selectată pentru a imprima toate produsele pe care CRJM intenționează să le publice în următorii ani.Ofertantul este invitat să prezinte un dosar de ofertă care să includă:Preţul în MDL a serviciilor de imprimare, termenii de executare (in zile), inclusiv costurile aferente, pentru fiecare lot separat.Denumirea companiei, adresa poştală, e-mail, și telefonul de contact.Copia certificatului de înregistrare și portofoliul ofertantului ce țin de prestarea unor servicii asemănătoare.Semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei.Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe perioada executării contractului.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 13 februarie 2015, ora 15.00  la adresa electronica cristina.turcu@crjm.org.Pentru întrebări sau detalii suplimentare puteți contacta pe Cristina Turcu la tel: 022 843 601, ext. 107 sau email: cristina.turcu@crjm.org.
2 februarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice din România (ECPI), anunţă un concurs de selectare a 3 formatori pentru asistenți sociali, care vor participa la un program de formare de formatori în domeniul egalității și nediscriminării.Programul de instruire va consta din 2 sesiuni de formare în domeniul egalității și nediscriminării a câte 3 zile fiecare, în perioada martie-mai 2015. Formatorii care vor fi selectați în urma programului de instruire vor livra la rândul lor cel puțin o instruire cascadă în perioada mai-septembrie 2015 în calitate de formatori.Scopul programului constă în abilitarea profesională a formatorilor pentru asistenți sociali în instruirea asistenților sociali în domeniul egalității și nediscriminării.Programul de instruire a formatorilor va fi pregătit și livrat de experți din România care au o vastă experiență în acest domeniu, cu asistența juriștilor de la CRJM.Sunt eligibile persoanele care sunt formatori sau potențiali formatori pentru asistenți sociali, interesați de instruirea asistenților sociali în domeniul egalității și nediscriminării și de organizarea ulterioară a sesiunilor de instruire a altor asistenți sociali în acest domeniu.Persoanele interesate se pot înscrie la program expediind CV-ul cu indicarea experienței de formator pentru asistenții sociali la adresele de email: doina.munteanu@crjm.org pînă la 10 februarie 2015, ora 17.00. În titlul mesajului se va indica: Concurs pentru ToT pentru asistenti sociali în domeniul egalității și nediscriminării.La selectarea formatorilor se va lua în calcul egalitatea de gen, diversitatea candidaților, experiența acestora în calitate de formator pentru asistenții sociali, precum și capacitatea candidaților de a disemina informația unui număr larg de persoane în Republica Moldova.
20 ianuarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice din România (ECPI), în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova, anunţă un concurs de selectare a unui grup de 18 formatori care vor participa la un program de formare de formatori pentru personalul didactic în domeniul egalității și nediscriminării.Programul de instruire va consta din 2 sesiuni de formare în domeniul egalității și nediscriminării a câte 3 zile fiecare, în perioada martie-mai 2015. Formatorii care vor fi selectați în urma programului de instruire vor livra în calitate de formatori câte o instruire-cascadă pentru personalul didactic de nivel liceal și gimnazial în domeniul egalității și nediscriminării  în perioada mai-septembrie 2015.Scopul programului constă în abilitarea profesională a formatorilor personal didactic de nivel liceal și gimnazial în domeniul egalității și nediscriminării.  Programul de instruire a formatorilor va fi pregătit și livrat de experți din România care au o vastă experiență în acest domeniu, cu asistența juriștilor de la CRJM.Sunt eligibile persoanele care sunt formatori sau potențiali formatori pentru personal didactic de nivel liceal și gimnazial, interesate de instruirea personalului didactic de nivel liceal și gimnazial în domeniul egalității și nediscriminării.Persoanele eligibile se pot înscrie expediind CV-ul cu indicarea experienței de formator pentru personalul didactic de nivel liceal și gimnazial la adresa de email: doina.munteanu@crjm.org pînă pe 6 februarie 2015, ora 17.00. În titlul mesajului se va indica: Concurs pentru ToT în domeniul egalității și nediscriminării – formator personal didactic.La selectarea formatorilor se va lua în calcul egalitatea de gen și diversitatea candidaților, experiența acestora în calitate de formator pentru personalul didactic de nivel liceal și gimnazial, precum și capacitatea candidaților de a disemina informația unui număr larg de persoane din Republica Moldova.Pentru mai multe detalii nu ezitați să contactați pe Doina Munteanu la tel: 022 843 601 sau email: doina.munteanu@crjm.org.Programul de instruire este organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova în parteneriat cu Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice în cadrul proiectului „Promovarea egalității – consolidarea agenților schimbării”, finanțat de Uniunea Europeană.
15 ianuarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la persoanele fizice sau juridice din Republica Moldova pentru contractarea serviciilor de consultanță și instruire a personalului CRJM în utilizarea avansată a programului MS Office 2013.Serviciile contractate vor viza instruire în utilizarea avansata a programelor MS Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook şi Microsoft Access.Cerințe față de trainer:- Cunoştinţe şi abilităţi practice excelente în domeniile vizate;- Capacitate de a instrui adulți în mod interactiv;- Abilităţi deosebite de sistematizare şi comunicare;- Cunoaşterea limbii române şi experienţă anterioară în domeniul oferirii consultanței vizate constituie un avantaj.Dosarul pentru concurs va include:- Pentru persoana juridică - copia certificatului de înregistrare a candidatului și pentru persoana fizică – a  buletinului de identitate;- CV trainer-ului/ilor;- Un plan succint al instruirii;- Oferta financiară (în MDL);- Referinţele vor fi înalt apreciate.Consultanţa va fi remunerată pentru 1 zi.Instruirea este preconizată pentru sfârșitul lunii februarie 2015.Programele indicate în această cerere de oferte pentru consultanţă sunt prioritare, însă ofertantul este încurajat să adauge și alte subiecte pe care le consideră relevante.Suma indicată în oferta financiară va include orice taxe, impozite sau contribuţii care urmează a fi plătită de prestator sau CRJM conform legislaţiei Republicii Moldova. Oferta nu va putea fi schimbată după termenul-limită.Compararea ofertelor financiare va fi realizată în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în  valută străină vor fi calculate la cursul oficial al BNM.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la realizarea instruirii şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 22 ianuarie 2015, ora 15.00  la adresa electronică: cristina.turcu@crjm.org.Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați pe Cristina Tucru, Directoarea Serviciului Administrativ și Comunicare, la tel: 022 843 601, ext. 107 sau email cristina.turcu@crjm.org.Asistenţa va fi realizată din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
13 ianuarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte pentru procurarea programului Microsoft Project Professional 2013.Acest program va fi utilizat pentru a facilita sarcinile de gestionare a proiectelor în cadrul CRJM, a dezvolta un plan de activități, a aloca resursele necesare pentru realizarea activităților, a analiza volumul de lucru, cît și a gestiona bugetele pe proiecte.Serviciile contractate vor viza instalarea și consultanța primară de utilizare a acestui program.Oferta comercială urmează să fie prezentată prin e-mail, cu indicarea următoarelor informații:•             denumirea, adresa poştală şi e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului;•             semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei;•             preţul în MDL, fără TVA (pentru această procurare va fi aplicată TVA la cota zero);•             termenii de livrare;•             perioada valabilității ofertei.Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul-limită de prezentare a ofertelor.Compararea ofertelor financiare va fi realizată în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în valută străină vor fi calculate la cursul oficial al BNM.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 20 ianuarie 2015, ora 15.00  la adresa electronica cristina.turcu@crjm.org.Pentru oricare întrebări sau precizări, nu ezitați să contactați pe Cristina TURCU: tel. 022 843 601, ext. 107, mob: 069369093.
12 ianuarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunţă concurs de selectare a ofertelor pentru procurarea programului 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova - Modulul ONG .Acest program va fi utilizat pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii ale asociației. În configurație este obligatoriu să fie automatizate principalele elemente de  evidență a proiectelor în valuta străină și/sau lei, intrarea mijloacelor financiare pe tranșe, evidența cheltuielilor în funcție de proiectul selectat etc.Evidența contabilă şi întocmirea dărilor de seamă contabile în program va fi în conformitate cu Standardele  Naționale de Contabilitate (SNC) care se aplică de entități cu titlu obligatoriu de la 01.01.2015 și cu Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.Preţul de procurare va include instalarea programului, demonstrarea posibilităților configurației, cît și ajustarea ulterioară a programului  în caz de necorespundere cu noile SNC, Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale şi alte acte legislative în vigoare la momentul procurării.De asemenea, Asociația va contracta compania selectată pentru prestarea serviciilor de consultanță în domeniul implementării programului pe parcursul anului.Oferta comercială urmează să fie prezentată prin e-mail, cu indicarea următoarei informații:denumirea, adresa poştală şi e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului;semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei;data ofertei;preţul în MDL, fără TVA (pentru livrarea acestui program va fi aplicată TVA la cota zero);preţul în MDL, inclusiv TVA, pentru servicii de consultanță;termenii de livrare.Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul-limită de prezentare a ofertelor.Compararea ofertelor financiare va fi realizată în lei moldovenești. Ofertele prezentate în  valută străină vor fi calculate la cursul oficial al BNM.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 16 ianuarie 2015, ora 15.00 la adresa electronică aurelia.celac@crjm.org.Pentru întrebări suplimentare, nu ezitați să contactați la tel: 022 843 601, ext. 101 sau  aurelia.celac@crjm.org.
«« 3 4 5