Arhivă Anunțuri
17 ianuarie 2017
Scopul concursului:În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru achiziția de servicii tipografice pentru produsele realizate de către CRJM.Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2017 – februarie 2019.În baza contractului de prestări servicii, CRJM va solicita cantitatea estimativă de 1400 exemplare pe an. Sarcina tehnică: 1.  Publicație colorFormat: letter 160 mm x 240 mm (B5)Coperta:  carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretatăInterior: color, față-verso, 50 paginiBloc intern încleiat2.       Publicație alb- negruFormat: : letter 160 mm x 240 mm (B5)Coperta: carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretatăInterior: alb-negru, față-verso, 50 paginiBloc intern încleiat3.       Publicație fără copertă colorFormat:  A4Copertă: fără copertăInterior: color, față-verso, 20 pagini1 capsă4.       Publicație fără copertă alb-negruFormat:  A4Copertă: fără copertăInterior: alb negru, față-verso, 20 pagini1 capsă5.       Diplome personalizateFormat: A4Carton alb 250gr/m2, pe o singură parte, colorSpecificațiile de mai sus sunt orientative. Compania câștigătoare va fi selectată pentru a realiza inclusiv și alte produse tipografice pe care CRJM intenționează să le publice pe durata contactului încheiat cu prestatorul.CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate pozițiile de la un ofertant sau poziții separate de la diferiți ofertanți.  Criteriile de selecție:Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;Termeni și condiții optime de realizare / livrare.Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 26 ianuarie 2017. Oferta va include:Datele generale ale companiei (persoana de contact, rechizitele bancare, semnătura persoanei autorizate; ștampila companiei);Certificatul de înregistrare al companiei;Oferta financiară (se completează conform Anexei 1  - click aici pentru descărcare) cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare poziție separat. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termenii și condițiile de realizare / livrare a produselor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Toți ofertanții vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 3 februarie 2017. 
13 ianuarie 2017
În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru procurarea produselor de birotică și papetărie indicate mai jos sau similare celor indicate mai jos.Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2017 – februarie 2019.Sarcina tehnică: Denumirea articolului  Cantitatea*Preț unitar MDL, inlcusiv TVAPreț  total MDL, inclusiv TVATermeni de livrare / comentariiHârtie A4 (calitate Excellent/ Premium) 100 cutiiHârtie A4 color1 cutieHârtie A31 cutieHârtie flipchart10 suluriBloc de hârtie pentru notițe (STICK`N, 76x76, 100 file)20 buc.Mapă din plastic cu folii10 setMape – plic10 setDosar plastic cu multiperforatii50 buc.Pix gel30 buc.Creon simplu20 buc.Marker flipchart10 buc.Marker white board10 buc.Folii A4 plastic protecția documentelor (100 buc. per set)2 setBiblioraft A4 , plastifiat 7.5 cm10 buc.Bindere (diferite dimensiuni)10 cutii/ fiecare dimensiuneCapse Nr.24/2620 cutiiCapse Nr.1020 cutiiSet agrafe birou colorate-33mm10 cutiiBanda corectoare-5mmx6m20 buc.Banda adezivă20 buc.*Cantitățile indicate în tabelul de mai sus sunt cantități orientative comandate de către Beneficiar pe parcursul unui an. Criteriile de selecție:Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;Termeni și condiții optime de livrare.Oferta (click aici pentru a descărca modelul de ofertă)  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 26 ianuarie 2017.Oferta va include:Datele generale ale companiei (persoana de contact, rechizitele bancare, semnătura persoanei autorizate; ștampila companiei);Certificatul de înregistrare al companiei;Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu TVA la cota 0, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termenii și condițiile de livrare a produselor.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org. Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.Toți ofertanții vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 3 februarie 2017.
20 decembrie 2016
CRJM solicită oferte de la companii pentru achiziții de hardware și software în vederea implementării soluției MS Project Management și Active Directory / IT Security în cadrul proiectului finanțat de Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), reprezentată de Ambasada Suediei la Chișinău, Moldova. Aceasta va ajuta CRJM să-și îmbunătățească capacitatea de a-și urmări scopurile și obiectivele strategice și de a-și gestiona proiectele într-un mod mai eficient și orientat spre rezultat, precum și să-și sporească securitatea IT.Compania selectată va presta serviciile în baza unui contract de prestări servicii semnat între părți (compania selectată și CRJM).I.    Sarcina tehnică:Nr.Hardware (cerințe minime) Descrierea echipamentului1.CPU Intel® Xeon® Processor X 5675, 3.0 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI or higher; CHIPSET Intel C608 Chipset or higher; Memory 32 GB DDR-3 1600 MHz ECC Memory; RAID Controller SAS controller with minimum 4 ports supporting RAID level 0,1,5,6,10,50; Ethernet Two dual Port server Gigabit Ethernet; Graphics Integrated graphic controller; Porturi 8X USB,1XVGA,1XManagement ort, 1Xserial prot, 2XRJ45; Chassis and power supply. Tower Server chassis having redundant hot swap power supply with 8 hot swap drive bays for HDD; Gestionarea la distanță a serverului prin rețele LAN, WAN cu criptare SSL, licență media virtuală și KVM prin IP; Accesorii. Serverul trebuie să fie dotat cu informație de sistem, cabluri, manualul utilizatorului. Driver software pentru toți adaptorii conform configurației; Certificare: Windows & Linux2.Storage 6X600 GB HS SAS HDD (10K or higher RPM) 2.5"  (6 units)b.Software Nr.Licențe pentru Active Directory1.Windows Server Standard Edition2.Core User CAL Suide3.Windows OS Upgrade - EnterpriseLicențe pentru MS Project Management1.SharePoint Server2.Project Server3.Project CAL4.SQL Server Standard Edition (Server/CAL)5.SQL Server User CALII.  Criterii de selecție:Oferta financiară;Conformitatea cu parametrii tehnici solicitați de CRJM;Termen de garanție și livrare.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Sciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până pe 1 februarie 2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date generale despre companie (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică, pagina web);Oferta financiară (pe care Vă rugăm să o descărcați aici și să o completați), cu indicarea prețurilor în EUR, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat și per total. Compararea ofertelor financiare se va face în EUR. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în EUR la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Termene, condiții de livrare și garanție.Companiile ofertante pot prezenta una sau mai multe variante de oferte.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.CRJM își rezervă dreptul de a selecta lotul integral sau pe părți de la diferiți ofertanți.Nicio ofertă recepționată de CRJM după termenul-limită indicat mai sus nu va fi examinată.Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizie cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare, însă nu mai târziu de 14 februarie 2017.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
7 noiembrie 2016
CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit a Organizației pentru anul 2016. Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada solicitată.Obiectul auditului:Compania de audit selectată va efectua Auditul general al Organizației, care va include şi auditul pe fiecare proiect implementat de Organizație pe parcursul perioadei de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2016.Auditul urmează să fie desfășurat începând cu 10 aprilie 2017. Raportul de audit general al Organizaţiei, inclusiv pe proiectele implementate în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word), vor fi prezentate până pe 31 mai 2017.Auditul financiar general al Organizației va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit pentru Situațiile Financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate pentru perioada încheiată la 31 ianuarie 2016. Compania trebuie să mențină Standardele Internaționale de Audit și să aibă politicile și metodologiile bazate pe INTOSAI sau IFAC.În cadrul auditului general se va examina ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizaţiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi fiscale a situației reale. Pe parcursul auditului totodată se verifică şi respectarea legislației fiscale în vigoare în cadrul activităților Organizației.Raportul de  audit va conține note la toate proiectele implementate de Organizație, în care vor fi reflectate, pe scurt, alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte. La efectuarea auditului pe proiecte o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant.Evaluarea sistemului de evidenţă contabilă a Organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului; Verificarea acumulării și utilizării dobânzilor bancare, la mijloacele financiare acordate de donator, aflate în conturile Organizaţiei, dacă asemenea există;Verificarea existenţei unui sistem de control intern în cadrul Organizaţiei, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant;Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilității procesului de achiziționare a bunurilor şi serviciilor cu cerințele contractului de grant si generale ale Organizației , respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării deplasărilor, atât locale cât și internaționale şi verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract.    Criteriile de selectare:Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:Experiență în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;Calificarea echipei care va efectua auditul;Prețul serviciilor si perioada de efectuare a auditului;Imaginea și reputația companiei. Apartenența companiei la o rețea internațională va constitui un avantaj.     Sarcini tehnice:Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat Asociației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română, engleză şi versiunea electronică a acestora (în format pdf si word);Compania selectată, în calitate de auditor precedent al CRJM va asigura comunicarea cu auditorul viitor în vederea obținerii probelor de audit, prin revizuirea foilor de lucru și confirmării soldurilor de deschidere;Raportul de audit general al Organizației și scrisoarea către management vor fi discutate cu cenzorul CRJM şi vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare al CRJM de către un reprezentant al companiei de audit;Auditorii vor răspunde la întrebările CRJM referitor la evaluarea performantelor contabilului/managerul financiar al Organizației;Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Organizației. CRJM va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor in vederea facilitării procesul de audit. Activitatea Centrului de Resurse Juridice este auditată anual. La solicitare, rapoartele întocmite în anii anteriori vor fi puse la dispoziția companiei selectate. Scrisoare către management:Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:Rezultatele controlului;Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);Concluziile auditorului privind auditul efectuat și acțiunile CRJM ca rezultat al auditurilor precedente;Auditorul va face recomandări scrise pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Asociației. Raportul de audit sau extrase din acesta poate fi făcut public de către Centrul de Resurse Juridice fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date de contat ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;Licența pentru activitatea de audit (copia);Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Oferta trebuie să fie depusă la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33), în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii ofertantului și datei de depune, până pe 30 noiembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 84-36-01, extensia 101 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@crjm.orgToți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 16 decembrie 2016.
20 octombrie 2016
CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe pentru 13 persoane, necesare organizării evenimentului din 24-25 noiembrie 2016.Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada solicitată.Criteriile de selectare:Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:a. Cerințe față de condițiile de cazare:cazare pe noapte (4 camere DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere;alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (13 persoane);echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;servicii de alimentație, la cerere: dejun, prânz, pauze de cafea, cină;asigurarea cu apă plată (1l pe zi per persoană) pe toată durata evenimentului;conexiune la Internet;locuri de parcare.c. Oferta financiarăd. Amplasarea locației – avantaj va constitui amplasarea în raza de cca 50 – 60 km de la ChișinăuOferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, pagina web, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);Oferta financiară în MDL (completată după modelul atașat la prezenta solicitare), cu indicarea prețurilor inclusiv TVA. Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul limită de prezentare a ofertelor.Plata integrală va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la prestarea serviciilor şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanție. Condițiile de plată pot fi negociate adițional cu ofertantul câștigător, la încheierea contractului de prestări servicii.Oferta trebuie să fie expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33) până pe 10 noiembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 84-36-01 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 15 noiembrie 2016.Acest concurs este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin Centrului de Resurse Juridice din Moldova şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau Guvernului SUA.
5 octombrie 2016
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) va organiza la 28 octombrie 2016 un atelier privind „Sistemul răspunderii disciplinare a judecătorilor din Republica Moldova – procedura și abaterile disciplinare”. Atelierul se va desfășura la Chișinău, în incinta hotelului Jolly Alon.Scopul atelierului este de a contribui la prevenirea abaterilor disciplinare de către judecători prin promovarea cunoștințelor privind jurisprudența disciplinară.Subiectele care vor fi discutate la atelier vor include standardele internaționale relevante, procedura prevăzută de lege, cu clarificarea atribuțiilor fiecărei instituții cu competențe în domeniu (Inspecția Judiciară, Completele de Admisibilitate ale Colegiului Disciplinar, Colegiul Disciplinar, Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supreme dă Justiție) și analiza unor abateri disciplinare, în lumina practicii acumulate de Colegiul Disciplinar de la implementarea noii legi.Pentru acest atelier sunt disponibile 40 de locuri și sunt invitați să participe avocații și avocații-stagiari din Republica Moldova interesați în aprofundarea cunoștințelor în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor.Doritorii de a participa sunt invitați să transmită un mesaj la adresa de mail: natalia.seremet@crjm.org, până la 24 octombrie 2016, ora 14:00.Vor fi acceptate primele 40 persoane ( limita locurilor disponibile în sală).Pentru mai multe informații ne puteți contacte la numărul de telefon 022-843-201, extensia 108 sau la adresa de mail menționată mai sus.Atelierul va fi desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea mecanismelor eficiente de responsabilizare a judecătorilor în Moldova”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Programului de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova.
15 august 2016
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor de mentenanță tehnică și a serviciilor de design pentru pagina web: www.crjm.org (construită pe platforma WordPress).Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada 01 septembrie 2016 – 01 septembrie 2018.I. Sarcina tehnică:Compania selectată va asigura: 1.       Mentenanța  tehnică a site-ului www.crjm.org (construit pe platforma WordPress):Oferirea consultanței privind administrarea site-ului;Dezvoltarea și implementarea de noi funcționalități pentru site-ul existent;Oferirea propunerilor de optimizare a site-ului pentru motoarele de căutare;Dezvoltarea și implementarea metodelor de stimulare a conversiei;Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);Verificarea periodică și actualizarea site-ului pentru eliminarea  breșelor de securitate;Depanarea imediata a erorilor de funcționare ale site-ului, în maxim 72 de ore de la semnalarea disfuncționalității/ erorii, în scris, prin email sau fax;Alte servicii tehnice cu privire la site.2.       Servicii de WEB Design:Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini și re-design pentru cele existente;Elaborarea web bannerelor;Alte responsabilități specifice activității de web design.II.                  Criteriile de selecție:Experiența persoanei fizice/juridice care aplică (portofoliul);Oferta financiară;Termeni optimi de executare a lucrărilor.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33).Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost extins până pe data de 31 august, 2016  ora 16:00.Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră), și indicarea termenilor de executare. Prețurile vor fi indicate în USD, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului .Portofoliul celor mai importante lucrări.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 9 septembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
27 iulie 2016
În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM organizează diverse evenimente (aproximativ 25 evenimente per an) cu participarea experților străini, inclusiv seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru. În acest sens, CRJM solicită oferte pentru achiziția de servicii de închiriere săli de conferințe și de cazare necesare organizării evenimentelor.Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada septembrie 2016 – septembrie 2018.Criteriile de selecție:Cerințe pentru desfășurarea evenimentelor:sală de conferinţe cu condiții adecvate și un spaţiu corespunzător numărului indicat de participanți (cca 25-35 persoane);echipament necesar: echipament pentru traducerea sincronă, proiector, ecran, boxe, microfoane;servicii de alimentație, la cerere: prânz,  pauze de cafea, fourchette;asigurarea cu apă minerală plată (0,5l pe zi) pe toată durata evenimentului;conexiune la Internet (vă rugăm să indicaţi numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet în cadrul complexului hotelier; viteza de acces (dowload/upload), existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet: fibră optică, ADSL, SHDSL etc.);locuri de parcare.2. Cerinţe faţă de condiţiile de cazare:cazare pe noapte (camere single și duble cu paturi separate) pentru cel mult 10 persoane per eveniment;condiţii adecvate în camere: aer condiționat cu posibilitatea de a regla temperatura în cameră în dependenţă de timpul de afară (cald sau rece), grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece), TV, frigider etc. 3.  Oferta financiarăOferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 31 august 2016. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare);Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în dolari SUA și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. De asemenea, în  oferta financiară se va specifica dacă compania efectuează livrări cu TVA la cota zero, în cazul prezentării documentației necesare.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 09 septembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.Mai multe detalii găsiți aici.
27 iulie 2016
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor IT și deservire echipament. În rezultat, CRJM va selecta și contracta ofertantul, care va propune cel mai bun coraport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2016 – septembrie 2018.Sarcina tehnică:Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare) :Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;Instalare și configurare software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;Suport IT HELP- DESK on-line, remote și telefonic;Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;Eliminarea și corectarea problemelor constatate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, daca este cazul.Criteriile de selecție:• Oferta financiară;• Experiența relevantă a ofertantului;• Termeni optimi de executare a lucrărilor.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 31 august 2016. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență IT și deservire echipament per oră, indicate în USD. Pentru persoanele juridice prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele fizice vor indica prețul NET per oră. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.Experiența anterioară relevantă;Termenii de executare a lucrărilor.Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 09 septembrie 2016.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.Termenii de referință disponibili aici.
12 februarie 2016
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) va organiza un training pentru avocați, cu durata de 3 zile, în afara mun. Chișinău, în perioada 24-26 martie 2016.Compania selectată va oferi servicii de închiriere a sălii de conferințe, inclusiv echipament tehnic, servicii de alimentație, cazare pentru 22 persoane, precum și va respecta alte condiții necesare unei bune desfășurări a activității preconizate.Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:a. Cerințe față de condițiile de cazare:-          cazare pe noapte (11 camere DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere;-          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj. b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului: -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca 22 persoane);-          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;-          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;-          asigurarea cu apă minerală plată (1l pe zi per persoană) pe toată durata evenimentului;-          conexiune la Internet;-          locuri de parcare.c. Oferta financiară Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în MDL, cu includerea tuturor taxelor și impozitelor, inclusiv TVA. Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelorOferta va fi expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 26 februarie 2016, orele 16:00.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.Termenii de referință ai concursului pot fi descărcați aici.Anexa pentru prezentarea ofertei financiare poate fi descărcată aici.
2 februarie 2016
CRJM solicită oferte de la experți (persoane fizice sau juridice) pentru elaborarea unei analize a prevederilor Codului Fiscal care se aplică activității organizațiilor neguvernamentale, inclusiv privind regimul de impozitare a terților care fac donații în favoarea organizațiilor neguvernamentale (în continuare „analiza”), precum și participarea la lansarea analizei în cadrul unui eveniment public.Descrierea sarcinii:Expertul selectat va elabora o analiză cuprinzătoare, prin care va evalua prevederile Codului Fiscal aplicabile activității organizațiilor neguvernamentale, inclusiv cele referitoare la regimul de impozitare a terților care fac donații în favoarea organizațiilor neguvernamentale; va elabora anexe, studii de caz relevante pentru analiză; va oferi concluzii și va identifica prevederile Codului Fiscal care nu avantajează și care nu contribuie la sustenabilitatea financiară a organizațiilor neguvernamentale; și va oferi un set de concluzii și recomandări de îmbunătățire a cadrului legal analizat.Analiza va fi efectuată în coordonare cu CRJM. Expertul selectat va propune o metodologie fezabilă pentru analiză, care urmează să fie aprobată de CRJM.Sarcina urmează a fi executată în perioada martie - 31 mai 2016.Cerințe față de candidați:  -          Studii în domenii relevante: Economie / Contabilitate / Finanțe;-          Experiență de minimum 3 ani în domeniul fiscal / domenii conexe;-          Cunoașterea legislației și practicii fiscale din Republica Moldova;-          Abilități analitice, gândire critică, utilizarea metodelor calitative și cantitative de cercetare;-          Experiență în elaborarea și scrierea studiilor analitice.Depunerea cererii de participareVă rugăm să expediați oferta datată și semnată prin e-mail la adresa: olga.burucenco@crjm.org sau să o depuneți direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău), până la 4 martie 2016, ora 16:00. Oferta va include:O propunere scurtă privind metodologia de cercetare și schița materialului (maxim 2 pagini);Oferta financiară care să includă numărul de zile prevăzute și rata zilnică în MDL (costul plasării sondajului pe pagina web specializată va fi acoperit de CRJM). În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per zi. Persoanele juridice vor indica prețul per zi cu aplicarea TVA la cota zero (CRJM va prezenta ulterior documentele justificative persoanei juridice contractate). Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Pentru persoanele fizice - CV-ul actualizat al candidatului;Pentru persoanele juridice - copia certificatului de înregistrare/licenței, cu anexarea CV-ului actualizat al persoanei care va efectua analiza;Exemple de analize / studii similare elaborate de persoana care va efectua analiza.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor formulate. Doar persoanele fizice/juridice selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.Textul integral al termenilor de referință poate fi descărcat aici.
1 decembrie 2015
CRJM anunță concurs pentru:a)      Funcția: Coordonator de comunicare;b)    Natura contractului: contract de muncă pe termen determinat, pe perioada concediului de îngrijire a copilului persoanei substituite;c)      Perioada: 1 februarie 2016 - 30 aprilie 2017;d)      Localitatea: Chişinău, Republica Moldova.Atribuţii:Principalele sarcini ale Coordonatorului de comunicare țin de:a)      sporirea vizibilității asociației;b)      comunicarea eficientă a asociației în exterior;c)      monitorizarea şi stocarea informației din media despre activitățile asociației și impactul acestora;d)      asigurarea logistică  evenimentelor publice ale asociaţiei.Fișa de post a funcției este anexată.Cerinţe faţă de candidaţi:a)      studii superioare, preferabil în domeniul jurnalismului şi comunicării;b)      posedarea fluentă a limbii române şi a limbii engleze. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;c)      folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;d)      posedarea cunoştinţelor în domeniul justiţiei şi drepturilor omului şi experienţa anterioară în funcţii similare constituie un avantaj.Condiţii de muncă:a)      salariul atractiv, care depinde de experienţa şi studiile angajatului, precum şi de numărul de proiecte implementate de asociaţie;b)      angajare cu termen de probă;c)      timpul de muncă depinde de numărul de proiecte implementate de asociaţie, însă nu poate depăşi 40 de ore săptămânal.Persoanele interesate sunt rugate să expedieze până la 15 decembrie 2015, ora 16.00, CV-ul și o scrisoare de motivare prin email la: olga.burucenco@crjm.org. Selectarea va fi făcută în bază testării abilităților și a unui interviu. Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin expedierea unui e-mail la aceiaşi adresă.Doar candidaţii preselectaţi vor fi supuși testării și invitaţi pentru interviu.
12 noiembrie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului din 21-22 decembrie 2015.Obiectiv:Scopul urmărit este desfășurarea evenimentului la un nivel înalt. În vederea atingerii acestui scop, compania selectată va oferi servicii de închiriere a sălii de conferințe, inclusiv echipament tehnic, servicii de alimentație, cazare pentru 13 persoane, precum și va respecta alte condiții necesare unei bune desfășurări a activității preconizate.Criteriile de selectare:Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:a. Cerințe față de condițiile de cazare:-          cazare pe noapte (4 camere DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere;-          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj. b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului: -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca.15 persoane);-          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;-          servicii de alimentație, la cerere: dejun, prânz, pauze de cafea, cină;-          asigurarea cu apă minerală plată (1l pe zi per persoană) pe toată durata evenimentului;-          conexiune la Internet;-          locuri de parcare.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în MDL, cu aplicarea TVA la cota zero. Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul limită de prezentare a ofertelor.Oferta trebuie să fie expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33) până pe 23 noiembrie 2015, ora 16:00.Termenii de referință și anexa pentru completare pot fi descărcate aici.
10 noiembrie 2015
CRJM solicită oferte de la companii de logistică și organizare a evenimentelor pentru promovarea și proiecția unui film în perioada 20 noiembrie – 11 decembrie 2015.Sarcinile față de Prestator:Persoana juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată și CRJM).Persoana juridică selectată va asigura organizarea și logistica proiecției filmului după cum urmează:1. Plata pentru închirierea sălilor:Universitatea din Cahul - 8 decembrie.Cinematograful Odeon, Chișinău - 9 decembrie.Universitatea din Bălți - 10 decembrie.2. Asigurarea echipamentului pentru proiectarea filmului în or. Bălți și Cahul (1 laptop, 1 proiector, 1 microfon).3. Imprimarea materialelor de vizibilitate (1 banner format 1x2 m, 200 de postere format A2, 150 g/m2, color 4+0, luster), precum și distribuirea acestora în campusul universităților din Chișinău, Bălți și Cahul.4. Promovarea la radio a spotului despre film (durata de 30 sec, cu difuzarea de minim 2 ori în prime-time și 2 off-time la minim 2 posturi radio cu acoperire națională).5. Promovarea în rețele de socializare a spotului despre film.6. Asigurarea difuzării bannerului dedicat proiecției filmului în rețeaua de ziare a Asociației Presei Independente (18 ziare locale din republică).7. Transportarea a 4 persoane tur-retur în/din or. Bălți și Cahul în data proiecției.CRJM va fi responsabil de rezervarea sălilor pentru proiecția filmului în perioada 8 - 10 decembrie 2015.Criteriile de selecțieExperiența companiei în organizarea evenimentelor similare;Oferta financiară, în special preţul oferit pentru:numărul minim oferit de apariții pentru spotul de promovare a filmului la radio și numărul de posturi radio unde vor fi difuzate.numărul minim de vizualizări a spotului de promovare a filmului și diversitatea rețelelor de socializare.numărul și diversitatea aparițiilor în rețeaua de ziare a Asociației Presei Independente.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 23 noiembrie 2015, ora 16:00. Oferta de participare la concurs va conţine informaţie concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare).Descrierea serviciilor necesare pentru buna desfășurare a evenimentului.Calendarul de implementare a activităţilor cu date concrete şi rezultatele aşteptate.Copia certificatului de înregistrare al companiei.Portofoliul celor mai importante evenimente organizate în ultimii 3 ani.Oferta financiară, care include suma totală pentru serviciile prestate, precum și detalierea per poziții. Prețurile vor fi indicate în EUR și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în EUR. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate. Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte financiare.Companiile care vor depune ofertele vor fi anunţate despre decizia cu privire la compania selectată după finisarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 20 noiembrie 2015.Termenii de referință pentru concurs pot fi descărcați aici.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
9 noiembrie 2015
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de machetare a studiilor și rapoartelor sale. CRJM publică anual în jur de 15 produse și volumul acestora constituie cca 600 – 700 de pagini. Serviciile de machetare vor fi contractate pentru perioada noiembrie 2015 – decembrie 2017.Candidatul urmează a fi selectat în baza:- Experienței candidatului;- Calității lucrărilor executate;- Ofertei  financiare.Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. Șciusev 33 până pe 27 noiembrie 2015, ora 16:00. Oferta va include: Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor de machetare, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare: machetarea per pagină text simplu, machetarea per pagină cu tabele şi costul pentru elaborarea designul-ui unei coperte), cu includerea termenului executării. Prețurile serviciilor pentru machetare vor fi indicate în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per pagină machetată. Persoanele juridice vor indica prețul per pagină, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Exemple de produse similare.Termenii de referință și formularul pentru procurări pot fi descărcate aici.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
22 octombrie 2015
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de machetare a studiilor și rapoartelor sale. CRJM publică anual în jur de 15 produse și volumul acestora constituie cca 600 – 700 de pagini. Serviciile de machetare vor fi contractate pentru perioada noiembrie 2015 – decembrie 2017.Candidatul urmează a fi selectat în baza:- Experienței candidatului;- Calității lucrărilor executate;- Ofertei  financiare.Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. Șciusev 33 până pe 6 noiembrie 2015, ora 16:00. Oferta va include: Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor de machetare, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare: machetarea per pagină text simplu, machetarea per pagină cu tabele şi costul pentru elaborarea designul-ui unei coperte), cu includerea termenului executării. Prețurile serviciilor pentru machetare vor fi indicate în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per pagină machetată. Persoanele juridice vor indica prețul per pagină, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Exemple de produse similare. Termenii de referință și formularul pentru procurări pot fi descărcate aici.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
9 octombrie 2015
CRJM extinde termenul concursului de oferte pentru selectarea redactorilor care vor presta servicii de redactare și corectură a materialelor traduse cu specific juridic în limbile engleză și rusă. Serviciile vor fi prestate în perioada octombrie 2015 – decembrie 2016.Volumul estimativ al materialelor de redactat este de aproximativ:engleză - 400 de pagini pe an;rusă - 500 de pagini pe an.Condiții de participareLa concurs sunt invitate să participe doar persoanele fizice. O persoană poate participa pentru ambele tipuri de servicii de redactare.Dosarul de participare la concurs va conține:CV-ul actualizat care va indica expertiza și experiența relevantă, precum și un exemplu de lucrare redactată în limba la care participați;Proba de redactare/corectură a fragmentelor pre-selectate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (a se vedea anexa). Vă rugăm să redactați în track changes (TRK);Oferta financiară în MDL, care să indice prețul NET per pagină redactată (1800 de caractere fără spații).Dosarele urmează să fie expediate la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org, cu mențiunea „Servicii de redactare”. Data limită de depunere a ofertelor este 15 octombrie 2015, orele 16:00. Ofertele care nu respectă cerințele concursului anunțat nu vor fi luate în considerare.ContractareaServiciile vor fi prestate în baza contractelor de prestări servicii pentru loturi separate. În funcție de situație, pentru diferite loturi pot fi contractate diferite persoane. Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate până în decembrie 2016. Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire.Pentru informații suplimentare: Olga Burucenco, Director al Serviciului Administrativ, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, tel: 022- 843 601; e-mail: olga.burucenco@crjm.org.