Advocacy
Contribuții la Raportul intermediar privind Evaluarea Periodică Universală (UPR)
2019/04/04
Declarație// Constatările înainte de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
2019/02/22
Декларация// Выводы перед парламентскими выборами, намеченными на 24 февраля 2019 года
2019/02/22
Public appeal regarding the voting based on expired identity documents during the Parliamentary elections of 24 February 2019
2019/02/11
APEL PUBLIC cu privire la votul la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în baza actelor de identitate expirate
2019/02/08
(En) Declaration on condemnation of the flagrant violation of the rules on transparent decision-making
2019/02/06
Declarație privind condamnarea încălcării flagrante a normelor privind transparența decizională
2019/02/06
(En) DECLARATION on the support for the national election monitoring mission conducted by Promo-Lex Association
2019/01/22
DECLARAȚIE privind suportul pentru misiunea națională de monitorizare a procesului electoral desfășurată de Asociația Promo-Lex
2019/01/21
Declarație privind excluderea obligativității audierii raportului de activitate anual al Procuraturii în plenul Parlamentului și publicării acestuia pe pagina-web oficială a Procuraturii Generale
2019/01/16
(En) The non-transprent appointment of three judges to the Constitutional Court undermines public trust and confidence in the independence of the constitutional court
2018/12/19
Numirea netransparentă a trei judecători ai Curții Constituționale subminează încrederea publică în independența Curții Constituționale
2018/12/17
«« 2 3 4 »»