Advocacy
(En) Tax reform – an attempt to disguise the amnesty of dubious capital?
2018/07/30
Reforma fiscală – încercare de camuflare a amnistiei capitalului dubios?
2018/07/26
Declarația ONG-urilor din domeniul Drepturilor Omului privind amenințările primarului orașului Orhei
2018/07/24
(Ru) Заявление //Лишь Првительство и Судебная система несут ответственность за провалы в системе правосудия
2018/07/15
(En) Statement//Only the Government and The Judicial System Are Responsible for Failures in the Justice Sector
2018/07/15
Doar Guvernarea și sistemul judiciar sunt responsabili pentru eșecurile din justiție
2018/07/11
Opinie juridică asupra proiectului Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului de Integritate
2018/07/07
(En) Statement by the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum on the EU Financial Assistance to Moldova
2018/07/04
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 182 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.6’1, 6’2, 16’1; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 9, 19, ș.a.; ș.a.)
2018/07/04
Opinie suplimentară cu privire la proiectul de lege nr. 181 pentru modificarea și completarea Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
2018/07/04
Apel cu ocazia Zilei Internaționale a ONU pentru susținerea victimelor torturii
2018/06/26
Comentarii la propunerile Ministerului Finanțelor de modificare a Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale
2018/06/26
1 2 3 »»