Advocacy
(En) Legal Opinion on the draft law amending the Constitution of the Republic of Moldova (art. 116, 121, 122 of the Constitution)
2020/06/30
Opinie juridică cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție)
2020/06/30
Apel cu ocazia Zilei Internaționale a ONU pentru susținerea victimelor torturii
2020/06/26
APEL PUBLIC privind asigurarea unui proces transparent și incluziv în examinarea și adoptarea proiectului de lege privind modificarea legislației electorale și pregătirea de organizarea alegerilor în condiții de pandemie
2020/06/24
Opinie juridică cu privire la proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 (perfecționarea mecanismului despăgubirii pentru condițiile de detenție)
2020/06/22
Opinie juridică privind neoportunitatea elaborării proiectului de lege cu privire la înfiinţarea unei instanţe specializate în domeniul anticorupţie
2020/06/22
APEL PUBLIC Organizațiile societății civile solicită Comisiei Juridice, Numiri și Imunități să definitiveze proiectul de lege nr. 301 privind reglementarea infracțiunilor motivate de prejudecată
2020/06/10
(En) PUBLIC APPEAL for the adoption of the draft law on noncommercial organizations in the second reading without delay and without amendments that could hinder the work of NGOs
2020/06/03
APEL PUBLIC privind adoptarea neîntârziată a proiectului Legii cu privire la organizațiile necomerciale în lectura a doua, fără modificări care ar îngreuna activitatea ONG-urilor
2020/06/03
Opinie juridică la proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative
2020/05/26
(En) PRELIMINARY OPINION on the draft Justice Sector Independence and Integrity Strategy 2020-2023
2020/05/20
OPINIE PRELIMINARĂ cu privire la proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2020-2023
2020/05/19
1 2 3 »»