Advocacy
Opinie privind riscurile de corupție și la adresa securității financiar-bancare ale statului pe care le comportă proiectului de lege nr. 14 din 27 ianuarie 2021 cu privire la completarea Codului Electoral
2021/04/06
Amicus Curiae în cauza nr. 296/2020 (tratarea diferită – întreprinderi și asociații obștești care desfășoară activitate economică)
2021/03/17
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 10 din 22 ianuarie 2021 pentru amendarea Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate
2021/03/10
(En) Public statement: The attacks against the EU Ambassador Peter Michalko are a diversion!
2021/02/26
Declarație publică: Atacurile la adresa Ambasadorului UE Peter Michalko sunt o diversiune!
2021/02/26
Apel public: solicitare către Parlament să decidă asupra propunerilor CSM privind numirea judecătorilor și a conducerii CSJ
2021/02/15
(En) Communication on the supervision of the execution of judgments – OZDIL AND OTHERS v. MOLDOVA
2021/02/05
(En) Public declaration of National Platform of the EaP Civil Society Forum on the degradation of the legislative process and the governing act in the Republic of Moldova
2020/12/21
Declarație privind degradarea procesului legislativ și actului de guvernare în Republica Moldova
2020/12/21
(En) Public Statement regarding the slippages in the democratic process from December 3, 2020
2020/12/07
Declarație publică pe marginea derapajelor de la procesul democratic din 3 decembrie 2020
2020/12/07
Apel public: Organizațiile societății civile solicită Comisiei Juridice, Numiri și Imunități să definitiveze și să înainteze spre adoptare proiectul de lege nr. 301 privind reglementarea infracțiunilor motivate de prejudecată
2020/11/30
1 2 3 »»