Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) împreună cu Institutul Național al Justiției (INJ) organizează un seminar mixt de 1,5 zile în domeniul Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) pentru 10 judecători, 10 procurori și 10 avocați. Scopul acestui seminar este ridicarea nivelului de cunoaștere a CEDO și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) prin fortificarea cunoștințelor specialiștilor din domeniu.

Seminarul „Principala jurisprudență CtEDO cu privire la un proces echitabil” se va axa pe problematicile aplicării art. 6 CEDO și va avea loc în mun. Chișinău, în perioada 16-17 noiembrie 2022. Limba de lucru este româna.

Vor fi selectați 10 de avocați și/sau avocați stagiari care au cunoștințe în domeniul CEDO (seminarul va fi la nivel intermediar/avansat). Prioritate va fi acordată:

  • avocaților specializați în domeniul penal;
  • candidaților care nu au participat anterior la seminare similare organizate de CRJM;
  • candidaților din regiuni și femeilor.

Formatori în cadrul seminarului vor fi un jurist permanent din cadrul Grefei CtEDO și avocatul Vladislav Gribincea.

Cheltuielile de cazare pentru avocații din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții pe durata seminarului, vor fi acoperite de CRJM.

Avocații care doresc să participe la seminar vor expedia CV-ul, în limba română sau engleză, prin e-mail la adresa daniel.goinic@crjm.org, până la 5 noiembrie 2022, ora 23:59. Dosarele depuse peste termen nu vor fi analizate. Persoanele selectate vor fi notificate până la 8 noiembrie 2022.

Prin depunerea dosarelor de participare, candidații își dau consimțământul pentru procesarea și stocarea datelor cu caracter personal ale acestora de către CRJM, precum și pentru participarea obligatorie pe întreaga perioada a seminarului. În caz de neparticipare, generală sau în parte, aceștia se angajează să ramburseze CRJM costurile pentru instruirea lor.

Acest eveniment este posibil datorită suportului Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, în cadrul proiectului „Asigurarea implementării în Moldova a unor standarde mai bune în domeniul drepturilor omului”.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE