Advocacy

Opinie juridică la proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității)

Facebook
Twitter
LinkedIn