Apărătorii Drepturilor Omului (ADO) din Republica Moldova au devenit mai rezilienți datorită unui proiect finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), în parteneriat cu Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ) și Asociația EcoContact. Rezultatele proiectului au fost prezentate în cadrul unui eveniment de totalizare, care a avut loc la sfârșitul lunii mai și la care au participat reprezentanți ai UE, ai partenerilor de implementare, dar și o parte din beneficiarii direcți ai proiectului.

 

În total, 464 de ADO și 35 de instituții au participat la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, beneficiind de instruiri în domeniul securității personale, digitale și de sesiuni de capacitare pentru ADO de mediu, dar și de asistență juridică pentru persoanele atrase în procese de judecată pentru că au apărat sau promovat drepturile omului în Republica Moldova.

 

Paralel, a fost desfășurată o campanie de conștientizare și informare privind conceptul de Apărător al Drepturilor Omului, prin intermediul a 16 materiale informative, dedicate atât publicului larg, cât și ADO. De asemenea, în cadrul proiectului au fost elaborate trei ghiduri pentru situații de urgență în care se pot pomeni ADO și un ghid de acțiune pentru Apărătorii Drepturilor de Mediu.

 

„Munca și dedicația ADO aduc beneficii comunităților în care aceștia activează și constituie un pilon fundamental pentru protecția și respectarea drepturilor omului, care sunt esențiale pentru o societate democratică și prosperă. De aceea, unul din obiectivele acestui proiect a fost să consolidăm capacitățile ADO de a acționa în interes public și să-i încurajăm pe cei care au anumite temeri, dându-le de înțeles că nu sunt singuri atunci când apără și promovează drepturile omului”, a declarat Daniel Goinic, director de program în cadrul CRJM.

 

În cadrul proiectului, printre alte activități, s-a monitorizat și s-au documentat atacurile împotriva societății civile (OSC) și împotriva ADO, fiind publicate trei radiografii pentru anii 2021-2023. Documentele sunt disponibile pe site-ul CRJM, unde a fost creată și o pagină dedicată Apărătorilor Drepturilor Omului. Totodată, în cadrul proiectului, au fost elaborate și publicate 8 rapoarte pe tematici conexe, dar și 12 documente juridice (opinii juridice, declarații publice, comunicări internaționale) menite să îmbunătățească cadrul normativ care reglementează domeniul de activitate al ADO și al OSC.

 

La evenimentul de totalizare au fost prezentate și concluziile raportului de evaluare independentă a proiectului. În cadrul documentului se menționează că rezultatele atinse sunt promițătoare, ținând cont de limitele bugetare ale proiectului și că acțiunile inițiate necesită continuitate pentru a menține trendul pozitiv de îmbunătățire a mediului de activitate al ADO.


Proiectul „Scut pentru apărătorii drepturilor omului – Sprijin apărătorilor drepturilor omului în Republica Moldova” a fost finanțat de Uniunea Europeană și a fost implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în parteneriat cu Comisia Internațională a Juriștilor și Asociația EcoContact în perioada 1 februarie 2021 – 31 mai 2024.
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE