30 de reprezentanți ai sistemului judecătoresc, ai procuraturii și avocaturii și-au dezvoltat, pe 16 și 17 noiembrie, capacitățile profesionale în cadrul unui seminar dedicat jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în parteneriat cu Institutul Național al Justiției (INJ).


Evenimentul s-a axat pe modul de aplicare a articolului 6 (Dreptul la un proces echitabil) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), iar formatorii instruirii au fost Dragoș Cucereanu, jurist permanent al Grefei CtEDO și avocatul Vladislav Gribincea.


În deschiderea seminarului, consiliera directorului interimar al INJ, Cezara-Elena Polisca, a declarat că instituția este deschisă și încurajează instruirile destinate formării continue a profesioniștilor din justiție.


„Ne bucurăm de fiecare dată când din partea societății civile și a partenerilor de dezvoltare vin inițiative constructive pentru dezvoltarea capacităților profesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților, iar acest seminar în domeniul drepturilor omului se încadrează perfect în programul nostru de instruiri continue”, a declarat Cezara-Elena Polisca.


Șeful Oficiului Ambasadei Țărilor de Jos în Republica Moldova, Floris van Eijk, a susținut în fața participanților un discurs în limba română în care a menționat importanța bunei cooperări dintre societatea civilă, partenerii de dezvoltare și instituțiile responsabile de buna pregătire a profesioniștilor din justiție pentru ca aceștia să asigure aplicarea drepturilor omului.


Dreptul la un proces echitabil este un drept fundamental, care la nivel național este asigurat de judecători, procurori și avocați. În acest sens, este foarte important ca aceștia să aibă cunoștințele necesare, să acționeze în interesul legii și a statului de drept, și să își exercite atribuțiile într-un mod corect, imparțial și etic, a declarat Floris van Eijk.


Programul de instruire a avut drept scop fortificarea cunoștințelor participanților cu referire la aplicarea standardelor CEDO cu privire la un proces echitabil. În speță, au fost prezentate informații statistice despre Republica Moldova la CtEDO, tendințele privind cererile moldovenești și jurisprudența CtEDO, precum și aspecte specifice ce vizează administrarea probelor, dreptul la un proces contradictoriu, obligația de motivare a hotărârilor judecătorești etc.


 „Cunoaștem că există multe dileme în interiorul sistemului de justiție. Legea nu poate da răspuns la toate din ele. Din aceste considerente, instruirea permanentă a profesioniștilor de domeniu este binevenită, mai ales că pe lângă analiza precedentelor CtEDO, seminarul încurajează interacțiunea și schimbul de păreri practice dintre judecători, procurori și avocați. Pe această linie, tindem să mulțumim INJ pentru disponibilitate și cooperare”, a declarat Daniel Goinic, directorul Programului „Drepturile Omului” din cadrul CRJM.

 

Evenimentul s-a desfășurat datorită sprijinului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în cadrul proiectului „Asigurarea implementării în Moldova a unor standarde mai bune în domeniul drepturilor omului”, implementat de CRJM.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE