Din cele 1 643 de cereri înaintate de procurori anul trecut, 1 502 (91,4%) au fost acceptate de judecătorii de instrucție. Potrivit constatărilor formulate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), această rată rămâne una înaltă, cererile de arest fiind examinate superficial.

 

Acest fapt este cauzat, mai degrabă, de atitudinea pro-acuzatorială manifestată de unii judecători de instrucție, practica judiciară deficitară sau lipsa de independență a judecătorilor de instrucție, decât de legislație. De asemenea, volumul mare de muncă a judecătorilor afectează posibilitatea examinării calitative a materialelor și dosarelor ce vizează cererile de arest.

 

În acest sens, CRJM a transmis Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei o serie de constatări actualizate despre garanțiile existente și impactul măsurilor întreprinse până în prezent de autorități în procesul de prevenire și combatere a fenomenului arestărilor nejustificate.

 

CRJM a îndemnat Comitetul de Miniștri să solicite autorităților moldovenești:

  •  – asigurarea că judecătorii și procurorii naționali vor respecta în practică garanțiile Art. 5 CEDO, în special, în ceea ce privește verificarea condiției bănuielii rezonabile a faptului că persoana a săvârșit infracțiunea și examinarea tuturor dovezilor relevante aduse în fața acestora;
  •  
  • – acordarea independenței depline, precum și asigurarea că cerințele legale pentru numirea în calitate de judecător de instrucție oferă garanții suficiente pentru exercitarea obiectivă a atribuțiilor;
  • – asigurarea posibilității ca orice persoană reținută sau arestată cu încălcarea Art. 5 CEDO să poată solicita despăgubiri, indiferent de hotărârea pronunțată asupra fondului acuzațiilor aduse împotriva sa.

Informăm că, la 5-7 iunie 2023, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va verifica măsurile pe care le-a întreprins Republica Moldova în contextul supravegherii executării grupului de cauze Șarban. Grupul în cauză este constituit din 14 hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în care au fost constatate diverse violări ale Art. 5 a Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) – Dreptul la libertate și siguranță.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE