Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. 

 

1. Scopul concursului:

 

CRJM solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova cu scopul de a contracta o companie specializată în producerea și livrarea materialelor de vizibilitate, conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada decembrie 2021 – noiembrie 2023

Materiale de vizibilitate vor fi elaborate în stricta conformitate cu Manualul de identitate vizuală al Asociației, pus la dispoziția companiei care va fi selectată.

 

2. Sarcina tehnică 

 

Sarcina tehnică propusă de Prestator va fi  în conformitate cu Anexa 1 disponibilă în format Excel. Lista prezentată nu este o plasare de comandă și nu are caracter obligatoriu. Cantitatea și tipul de produse ar putea fi modificată în funcție de costuri / suma maximă disponibilă și necesități.

Companiile pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile.

 

3. Criteriile de selecție:

 • Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu);

 • Portofoliul ofertantului (prezentarea mostrelor, referințe la portofoliul de clienți);

 • Termeni și condiții de realizare (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj);

 • Oferta financiară (prețul oferit trebuie sa fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate);

 • Posibilitatea de livrare a produselor la sediul Asociației

 

4. Oferta de participare la concurs

 

Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa applications@crjm.org până pe 21 decembrie 2021, ora 23:59.

Oferta va include:

 1. Copia certificatului de înregistrare/extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice; 

 2. Datele generale ale companiei (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);

 3. Oferta financiară trebuie sa corespundă sarcinii tehnice solicitate, completată după modelul atașat în format EXCELPrețul produselor va fi indicat în valută națională (MDL) cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție în parte, cu indicarea termenilor și condițiilor de realizare, precum și disponibilitatea livrării produselor la sediul Asociației.  Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

 4. Portofoliul cu prezentarea mostrelor relevante/ portofoliul materialelor de vizibilitate similare realizate anterior (în ultimii 3 ani) cu indicarea beneficiarilor serviciilor prestate;

 5. Referințele vor fi înalt apreciate, cu indicarea numelui  şi datelor de contact pentru cel puțin două persoane de referință. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;

 6. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

 

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

 

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE