Măsurile întreprinse de Republica Moldova în vederea combaterii maltratării au fost verificate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada 19-21 septembrie 2023. Acțiunea are loc în vederea executării grupului de cauze Levința – hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) prin care au fost constatate aplicarea torturii și a relelor tratamente de către poliție, investigarea defectuoasă a acestora, condamnarea în baza „probelor” obținute în urma maltratării sau neacordarea asistenței medicale adecvate persoanelor în detenție.

 

În urma verificărilor, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu numărul extrem de scăzut al cauzelor penale inițiate și transmise în instanță privind cazurile de maltratare. Acest fapt poate indica probleme legate de eficacitatea și calitatea investigațiilor, chiar dacă se constată o ușoară scădere a numărului de plângeri în acest sens.

 

Astfel, țara noastră va trebui să prezinte informații privind motivele reducerii numărului de investigații inițiate și transmise în instanță, privind structura instituțională pentru investigarea cazurilor de maltratare, inclusiv competențele procurorilor anti-tortură și suficiența resurselor umane alocate pentru investigarea acestora.

 

Comitetul a salutat hotărârea Curții Constituționale nr. 31 din 29 noiembrie 2018 privind necesitatea acordării accesului părții vătămate și al reprezentantului acesteia la materialele urmăririi penale, dar a solicitat informații privind evoluțiile în legislație și/sau practica de aplicare a acesteia.

 

În decizia Comitetului de Miniștri se mai regăsesc și următoarele recomandări:

  • – Promovarea politicii de „toleranță zero” față de aplicarea relelor tratamente prin asigurarea că instanțele de judecată aplică sancțiuni descurajatoare în cauzele de maltratare.

  • – Adoptarea măsurilor suplimentare pentru asigurarea confidențialității în timpul examinărilor medicale a persoanelor aflate în custodia poliției, întrucât lipsa protecției informațiilor personale rămâne o problemă acută.

  • – Prezentarea de informații clare privind măsurile luate în raport cu persoanele suspectate de aplicarea maltratării, dat fiind faptul că acestea sunt foarte rar suspendate din funcție sau sancționate.

La 26 iulie 2023, Centrul de Resurse Juridice din Moldova și la 3 August 2023, Asociația Promo-LEX au transmis Comitetului de Miniștri comunicările lor prin care au informat despre existența acestor probleme, dar și au menționat despre lipsa unui impact tangibil al reformelor și măsurilor de combatere a maltratării întreprinse până acum de autorități.

 

Pentru a evalua progresele și problemele restante, Guvernul trebuie să furnizeze Comitetului de Miniștri  informațiile relevante, până la 31 octombrie 2024. Următoarea sesiune de verificare a executării grupului de cauze Levința este preconizată în 2025.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE