În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2021, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a verificat măsurile pe care le-a întreprins Republica Moldova în vederea executării cauzei Ozdil și alțiiÎn această cauză, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că reținerea și „îndepărtarea” cetățenilor turci de pe teritoriul Moldovei a fost contrară art. 5 și art. 8 din Convenția Europeană a Drepturile Omului. Moldova a încălcat toate garanţiile legale oferite de dreptul internațional și național când a „îndepărtat” reclamanții.

La 12 octombrie 2021, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Asociația Promo-LEX au transmis a treia lor comunicare către Comitetul de Miniștri privind impactul măsurilor întreprinse de către autorități în vederea executării cauzei date. Majoritatea recomăndărilor organizațiilor au fost enunțate de către Comitetul de Miniștri.

Prin decizia sa, Comitetul de Miniștri a solicitat Guvernului Republicii Moldova următoarele:

  • să explice care au fost raționamentele instanțelor de judecată la respingerea apelurile formulate de reclamanți și rudele reclamanților împotriva deciziei Biroului Migrație și Azil de a nu admite cererile lor de azil;

  • să informeze dacă reclamanților li s-a adus la cunoștință motivele sumare pentru care au fost declarate persoane indezirabile, în conformitate cu regulile stabilite prin hotărârea Curții Constituționale din 13 noiembrie 2020;

  • să obțină informații detaliate de la autoritățile turce despre situația actuală a reclamanților în Turcia, inclusiv cu privire la rezultatul procedurilor judiciare, vizitele familiilor lor și posibilitatea transferului lor în Republica Moldova (în baza Convenției Consiliului Europei privind transferul persoanelor condamnate);

  • să depună eforturi serioase pentru investiga pe deplin și transparent, implicarea posibilă a oricărui actor public de nivel înalt la „îndepărtarea” reclamanților, dar și să explice dacă amenda aplicată ca sancțiune fostului șef al Serviciul de Informații și Securitate (SIS) are un caracter adecvat, precum și cu privire la rezultatul procedurii de apel contra acestuia;

  • să fie executată hotărârea Curții Constituționale din 13 noiembrie 2020 prin care au fost declarate neconstituționale mai multe dispoziții legate de expulzarea străinilor din motive de securitate națională;

  • să clarifice mecanismul parlamentar existent de supraveghere a acțiunilor și competențelor SIS;

Următoarea sesiune de verificare a executării cauzei Ozdil și alții este preconizată în iunie 2022.

Pentru mai multe detalii: 

Vieru Vadim, Avocat, Director de Program 

Asociația Promo-LEX,  

Tel: 068017507; 

Email: vadim.vieru@promolex.md

Pentru mai multe detalii: 

Goinic Daniel, Consilier juridic, 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

Tel: 069389553 

Email: daniel.goinic@crjm.org  

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE