În cadrul celei de-a 1501-a ședințe a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, desfășurată în perioada 11-13 iunie 2024, s-au luat decizii importante cu privire la executarea hotărârii în cauza Ozdil și alții v. Republica Moldova (Cererea nr. 42305/18, numită și „cauza profesorilor turci”). Această cauză se referă la privarea ilegală, nejustificată și arbitrară de libertate a reclamanților și lipsa de respect pentru viața lor privată și de familie în urma transferului lor extralegal din Republica Moldova în Turcia, în septembrie 2018.

 

Comitetul de Miniștri a adoptat următoarele decizii:

În ceea ce privește măsurile individuale:

  1. A notat cu interes deciziile de a acorda statut de solicitant de azil reclamanților Riza Dogan, Mehmet Tüfekci și Mujdat Celebi.
  1. A invitat autoritățile să continue eforturile pentru a obține informații de la autoritățile turce cu privire la situația actuală a reclamanților în Turcia și a încurajat insistent autoritățile să ia măsuri diplomatice necesare pentru a facilita întoarcerea reclamanților în Republica Moldova, dacă aceștia doresc acest lucru.

În ceea ce privește măsurile generale:

  1. În contextul procedurilor penale împotriva fostului șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) autoritățile au fost invitate să reconsidere, în conformitate cu Convenția, cererea de acordare a statutului de parte vătămată doamnei Tüfekçi, să furnizeze motivele pentru nedivulgarea unor documente din dosar și să indice măsurile de protecție puse în aplicare pentru a proteja interesele reclamanților în această situație, precum și să ofere informații actualizate despre rezultatul acestor proceduri penale.

  2. Autoritățile au fost invitate să intensifice eforturile pentru a întreprinde acțiuni de investigație prompte, adecvate și complete pentru a elucida implicarea oricăror alți actori de nivel superior în evenimentele respective și să informeze despre progresul acestei anchete penale; au fost încurajate autoritățile turce să ofere asistență investigației, dacă este necesar.

  3. Autoritățile au fost invitate să furnizeze o analiză comparativă a noului sistem de supraveghere a a acțiunilor și competențelor SIS în raport cu cel anterior și să ofere informații despre funcționarea acestuia în practică, inclusiv despre sfera de autoritate și activitățile relevante ale organismelor de monitorizare; autoritățile au fost încurajate să se bazeze pe cooperarea cu Secretariatul Comitetului în acest exercițiu.

  4. Autoritățile au fost încă o dată încurajate să trimită un mesaj clar de la cel mai înalt nivel politic cu privire la inacceptabilitatea absolută și toleranța zero față de detenția arbitrară și transferurile extralegale.
  1. Autoritățile au fost invitate să furnizeze informații actualizate pe toate aceste teme până cel târziu la 15 ianuarie 2025.

Reamintim că recent Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Asociația Promo-LEX au transmis a patra lor comunicare către Comitetul de Miniștri privind măsurile întreprinse de autorități. Organizațiile au constatat că, deși cetățenii turci au fost eliberați din penitenciarele din Turcia, ei nu pot părăsi țara deoarece autoritățile turce le-au refuzat eliberarea de pașapoarte. În 2022, Comitetul de Miniștri a recomandat autorităților naționale aducerea în Moldova a cetățenilor turci pentru ispășirea pedepsei aplicate în Turcia, însă nu s-au întreprins măsuri serioase în acest sens. Investigațiile penale contra oficialilor implicați în „îndepărtarea” cetățenilor turci sunt tergiversate. De asemenea, sancțiunea aplicată de judecători unicei persoane trase la răspundere, fostului director al SIS, a fost aproape de sancțiunea minimă, iar dosarul acestuia a fost secretizat, îngrădind dreptul victimelor de a participa în proces. Deși, în 2023, a fost adoptată o nouă legislație privind activitatea SIS, mecanismul de control parlamentar asupra activității acestuia nu a fost îmbunătățit substanțial.

 

Organizațiile au solicitat ca Comitetul de Miniștri să continue supravegherea executării cauzei Ozdil și alții sub procedură avansată.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE