Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2014