Raport de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-iunie 2016)