TERMENI ȘI CONDIȚII


Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare, monitorizare și advocacy.

Misunea CRJM este să promoveze justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanisme anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă și democrație. În aceste domenii noi identificăm problemele cu impact sistemic, propunem soluții, le aducem pe agenda publică, reacționăm la abuzuri și mobilizăm parteneri pentru schimbări în bine.

Orice persoană fizică sau juridică care alege să susțină prin donații activitatea Asociației, acționează în calitate de donator.

Atunci când o persoană face o donație pentru un proiect sau o activitate a Asociației, apare un acord nescris Beneficiar – Donator. Prezentul acord și regulile care guvernează activitatea ambelor părți ale acordului sunt prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova cu privire la donații.

La efectuarea donațiilor, donatorii oferă Asociației acces la un minim de date personale, care sunt necesare pentru procesarea și confirmarea recepționării donațiilor. Asociația nu va folosi datele persoanele recepționate pentru niciun alt scop, decât cel menționat anterior.

Asociația nu va accepta donații care provin din activități ilicite și/sau de la persoane condamnate penal. În cazul identificării unor asemenea cazuri, donațiile vor fi restituite.