În perioada 4-5 Octombrie 2021, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Institutul Național al Justiției (INJ) au organizat un seminar de instruire pentru circa 30 judecători, procurori și avocați, inclusiv cei care acordă asistenţă juridică garantată de stat, cu tematica „Tendințele și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) cu privire la garanțiile procesuale în materie penală prevăzute de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)”.

 

În cuvântul său de salut, Șeful secției formare continuă a INJ, Octavian BIVOL a declarat că având în vedere că dreptul la un proces echitabil (art.6 CEDO) este cel mai des încălcat în Republica Moldova, instruirea dată este necesară, fiind orientată spre îmbunătățirea capacităților specialiștilor în aplicarea standardelor CtEDO la nivel național, precum și pentru a preveni violări similare pe viitor.

„CRJM a creat deja o tradiție prin organizarea seminarelor privind Convenția Europeană a Drepturilor Omului împreună cu juriștii de la grefa Curții Europene a Drepturilor Omului. Ne bucură interesul sporit al profesioniștilor pentru acestea și mizăm mult că seminarele vor contribui la o mai bună respectare a drepturilor omului în Republica Moldova.”

Programul de instruire s-a desfășurat în format online și a avut drept scop fortificarea cunoștințelor participanților cu referire la aplicabilitatea CEDO. În particular, instruirea a conținut informații statistice despre Republica Moldova la CtEDO, tendințele privind cererile moldovenești la CtEDO, jurisprudența CtEDO în cauzele moldovenești cu privire la art. 6 CEDO, dar și chestiuni specifice ce țin de administrarea probelor, dreptul la un proces contradictoriu, obligația de motivare a hotărârilor judecătorești etc.

 

Formatori în cadrul seminarului au fost Ion CHIRTOACĂ, judecător și reprezentant al INJ, Victor BRAGOI, jurist la Grefa CtEDO și Vladislav GRIBINCEA, Președintele CRJM.

 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Asigurarea implementării în Moldova a unor standarde mai bune în domeniul drepturilor omului”, implementat de CRJM cu suportul Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Telegram
NOUTĂȚI RECOMANDATE