Impactul Legii 2% asupra durabilității financiare a organizațiilor societății civile