Justiție
Opinie privind setul de modificări ale unor legi în vederea aducerii în concordanță a legislatiei cu Legea nr. 325 privind testatea integrității profesionale
2014/09/09
Realocarea judecătorilor de instrucţie: recomandări pentru fiecare instanţă judecătorească
2014/09/04
Opinia CRJM cu privire la proiectul de lege cu privire la lichidarea Curții de Apel Bender
2014/07/08
Studiu privind optimizarea structurii procuraturii şi a sarcinii de muncă a procurorilor din Republica Moldova
2014/06/23
(Engleză) Study on optimisation of the structure of the prosecution service and of the workload of prosecutors from the Republic of Moldova
2014/06/23
Propuneri pentru modificarea Proiectului de lege nr. 423 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (în versiunea publicată pe pagina web a Parlamentului la înregistrarea proiectului)
2014/04/17
(Engleză) Legal opinion on the Draft law on the disciplinary responsibility of judges
2014/03/31
Studiu cu privire la specializarea judecătorilor şi oportunitatea creării sistemului instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova
2014/02/01
(Engleză) Study on Specialization of Judges and feasibility of creating administrative courts in the Republic of Moldova
2014/02/01
Studiu cu privire la optimizarea hărţii judiciare din Republica Moldova
2014/02/01
(Engleză) Study on optimization of the judicial map in the Republic of Moldova
2014/02/01
(Engleză) Policy paper ”Reforming the Investigating Judge Institution: Challenges, Risks and Solutions”
2013/12/11
«« 8 9 10