Justiție
Отчет о мониторинге внедрения Дорожной карты по программе приоритетных реформ (март-июль 2016 г.)
2016/07/07
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 434 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 325 privind testarea integrității profesionale, redenumită în „evaluarea integrității instituționale”)
2016/05/24
ИНФОГРАФИК//Что предостовляет собой реорганизация системы судебных инстанций?
2016/05/02
INFOGRAFIC//De ce avem nevoie de reorganizarea hărții judecătorești?
2016/05/02
Interceptarea convorbirilor telefonice în Republica Moldova: progres sau regres? (actualizat 2016.02.29)
2016/02/29
Opinie asupra proiectului de Lege cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, aprobat la ședința Guvernului din 17 februarie 2016
2016/02/23
Evaluarea necesităților de îmbunătățire a cadrului legal privind răspunderea disciplinară a judecătorului
2016/02/07
(Engleză) Assessment of Needs to Improve the Legal Framework on the Disciplinary Liability of Judges
2016/02/04
Sondaj. Percepţia judecătorilor, procurorilor și avocaţilor privind reforma în justiţie și combaterea corupţiei
2016/01/25
(Engleză) Survey. Perception of judges, prosecutors and lawyers on justice reform and fight against corruption
2016/01/25
Sancţionarea în cauzele de corupţie – cât de uniformă este practica judecătorească
2015/12/23
Majorarea retroactivă a plăților vamale – este oare uniformă practica judiciară în acest domeniu?
2015/11/12
«« 2 3 4 »»